Verdiep je in de eindresultaten van project BluERA

Oceaanenergie geldt als de grootste bekende onaangeboorde hernieuwbare hulpbron in Europa. Deze vorm van energie is overvloedig beschikbaar en geografisch divers. Alleen zijn de technologische en niet-technologische uitdagingen gigantisch.
Nieuws
01 februari 2023
Delen
LinkedInTwitterFacebook

In 2020 lanceerden IMDC, Laborelec en Otary RS NV een industrieel onderzoeksproject genaamd "Blue Energy Resource Assessment" (BluERA). De partners wilden in deze context praktische online webgebaseerde interactieve toepassingen ontwikkelen om het energiepotentieel en de energieopbrengst van oceaanenergietechnologieën op specifieke locaties te beoordelen.

BluERA was gericht op het leveren van een geavanceerde tool die het mogelijk maakt om rekening te houden met de ruimtelijke en temporele diverse aard van de hulpbronnen en het brede scala aan technische oplossingen die in ontwikkeling zijn. De tool heeft twee fundamentele componenten:

  • een digitale golfatlas die een gedetailleerde kaart geeft van de oceaanenergiebron in zowel diepe als ondiepe Belgische wateren;, en 
  • een evaluatie van de energieopbrengst, die interacties tussen apparaten en bronnen en interacties tussen apparaten omvat. Dit maakt het mogelijk om snel het gebruik van hulpbronnen door het apparaat te controleren en na te gaan of er enerzijds voldoende middelen zijn om schaalgedreven LCOE-reducties te realiseren, en anderzijds of er wereldwijd voldoende vraag is.
bluera logo

Ten slotte richtte het industriële onderzoek van BluERA zich ook op het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen over specifieke aspecten van optimale apparaatprestaties en de lay-out van installaties om technische vooruitgang te boeken met betrekking tot onzekerheden over productieniveaus voor installaties die volgens het Ocean Energy Forum (2016) grotendeels tot op heden nog bestaan.

BluERA stimuleerde een transsectoraal en complementair consortium van bedrijven en wetenschappers met diverse achtergronden en expertise (IMDC, ENGIE Laborelec, Otary, en UGent-CERG als onderaannemer van IMDC) om te werken aan nieuwe onderzoeksactiviteiten die hun kennis binnen hun area of expertise versterkten en hun internationale uitstraling vergrootten.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.