In het kader van het Vlaamse relanceplan heeft de Vlaamse Regering de kmo-groeisubsidie bijgestuurd. De focus ligt nu op gerichte maatregelen om de economische relance te ondersteunen. We vatten de belangrijkste wijzingen hieronder kort samen.

De kmo-groeisubsidie is bedoeld om bedrijven te ondersteunen die nieuwe markten willen verkennen of nieuwe producten op de markt willen lanceren. Door de subsidie nu beter af te stemmen op relevante uitdagingen in onze hedendaagse samenleving, wil de Vlaamse overheid bedrijven gerichter ondersteunen en hen ertoe aanzetten om nieuwe wegen in te slaan.

Thematische benadering

In het nieuwe systeem kunnen kmo's een dossier indienen indien het voorgestelde groeitraject inspeelt op een of meerdere van onderstaande beleidsthema's:  

  • digitalisering;
  • internationalisering;
  • innovatie; en/of  
  • circulair & duurzaam ondernemen. 

Indienprocedure 

Ook de procedure om dossiers in te dienen is gewijzigd. Ondernemingen kunnen nu niet langer het hele jaar door dossiers indienen. De Vlaamse overheid zal in het nieuwe systeem elk jaar een aantal oproepen lanceren rond bepaalde thema's. In 2021 staan er alvast 3 dergelijke thematische oproepen gepland:

  • 1/3-30/4: thema’s internationalisering en digitalisering;
  • 1/7-31/8: thema's internationalisering, digitalisering en duurzaam & circulair ondernemen; 
  • 1/11-31/12: thema's internationalisering, digitalisering, duurzaam & circulair ondernemen en innovatie

Nieuwe mogelijkheden 

De oorspronkelijke kmo-groeisubsidie diende enkel om advies in te kopen of extra personeel aan te werven. Bedrijven kunnen nu ook dossiers indienen om financiële ondersteuning te krijgen voor wijzigingen in de interne organisatie die aansluiten op de hogerop vermelde beleidsprioriteiten.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.