Vlaanderen pioniert op vlak van innovatieve kustbescherming

Onlangs heeft Vlaanderen het ontwerp van het beleidsplan Kustvisie principieel goedgekeurd. Dit plan bevat de strategie waarmee we de komende 100 jaar onze kust stapsgewijs kunnen beschermen. Dat maakt van Vlaanderen een pionier in Europa, en ver daarbuiten.
Nieuws
08 februari 2024
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Het strategische beleidsplan Kustvisie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bouwt voort op het Masterplan Kustveiligheid van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, en onderzoekt diverse strategie├źn om de kust op lange termijn te beschermen.

Het plan omvat onder andere het zeewaarts verschuiven van de kustlijn en het verhogen en verbreden van stranden. Voor badsteden worden verschillende opties overwogen, waaronder een verhoging van de dijk, de aanleg van duinen, of een combinatie daarvan. 

Met het ontwerp voor het strategische beleidsplan Kustvisie willen we onze kust op lange termijn beschermen. De voorgestelde ingrepen zijn haalbaar en bieden ook alle kansen om onze kust op lange termijn aantrekkelijk te houden voor iedereen.

Minister Lydia Peeters

Lydia Peeters

Vlaams minister van mobiliteit & openbare werken

Maatregelen

In de komende decennia zijn er vooral in de havens van Oostende, Blankenberge en Zeebrugge extra kustbeschermingsmaatregelen nodig. Daarom worden er voor deze havens prioritaire toekomstvisies opgesteld, waarbij gekozen wordt voor sluis- of stormvloedkeringen.

Het strategische beleidsplan omvat ook een eerste actieplan voor de periode 2024-2034, waarin 24 concrete acties zijn opgenomen voor kustbescherming, natuurbeheer, toerisme, economische ontwikkeling, een goede afwatering en de strijd tegen verzilting.

Mogelijke invulling van een duin voor een dijk en een duik voor een badplaats

Openbaar onderzoek

Van 20 februari tot en met 19 april vindt er een openbaar onderzoek plaats, waarbij het grote publiek de kans krijgt om het plan in te zien en feedback en suggesties te geven. Na het openbaar onderzoek wordt het definitieve plan voorgelegd aan de volgende Vlaamse Regering voor finale goedkeuring.

Achtergrond

Het voorafgaandelijke studie- en overlegtraject loopt al bijna 2,5 jaar en wordt uitgevoerd door het consortium Hoogtij(d), dat bestaat uit IMDC, ORG, Permanent Modernity, Arcadis en Common Ground. De Blauwe Cluster speelde een proactieve rol tijdens het volledige proces.

Heel wat stakeholders hebben meegewerkt aan en waardevolle ingeput geleverd voor dit intensieve traject, waaronder de kustgemeentes, wetenschappers, watersporters, natuurverenigingen, het departement Omgeving, de provincie West-Vlaanderen, VOKA en de Vlaamse havens. 

Toekomst

Een team van regisseurs bestaande uit Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Omgeving, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Agentschap voor Natuur en Bos, Toerisme Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen zal deze samenwerking verder vorm geven. 

Er volgen nog vele jaren van studies en investeringen die op een vrij complexe wijze op elkaar zullen ingrijpen en die zeker ook een impact (zullen) hebben op het huidige functioneren van de kust. De Blauwe Cluster is ook bereid om hier weer bij te dragen tot de uitwerking van een definitief plan. 

Chapeau aan alle trekkers, er is een eerste mijlpaal bereikt en we kijken mee uit naar het vervolg. 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.