Wrap-up Energy Encounters: Offshore Wind

In september 2020 publiceerde EnergyVille een studie die dieper inging op een aantal pistes voor de Belgische energietransitie. Daarbij werden verschillende energie-senario's uitgewerkt. Als volgende stap werd besloten een reeks debatten te organiseren met diverse belanghebbende partijen om samen naar constructieve oplossingen kunnen zoeken.
Nieuws
19 februari 2021
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Tijdens deze reeks komen verschillende thema's aan bod, waaronder onshore wind, offshore wind, zonne-energie en gas. Op 16 februari 2021 lag de focus op offshore wind. Minister van de Noordzee Van Quickenborne, Minister van Energie Van der Straeten en een aantal toonaangevende bedrijven en organisaties uit de sector namen tijdens het event het woord.  

Enkele bevindingen

Hieronder geven we enkele bevindingen mee zoals De Blauwe Cluster die ervaren heeft:

Tweede zone voor offshore energie

 • In de nieuwe Prinses Elisabethzone zou een geïnstalleerd vermogen van 6 GW gerealiseerd kunnen worden in plaats van de geplande 2GW.
 • Volgens Elia is het perfect mogelijk om de Ventilus-hoogspanningsverbinding hierop af te stemmen, maar bestaat er hier wel weerstand tegen.  
 • Een goede balans tussen investeringen in nieuwe elektriciteitsverbindingen en de productie van moleculen voor verwarming, transport en industrie zal essentieel zijn.
 • Een stabiele elektriciteitsprijs (of een mechanisme om zeer lage prijzen te ondervangen) is essentieel om op een gezonde manier investeerders aan te trekken.
windturbines zee mistig

Flexibiliteit

 • Windparken kunnen bijdragen aan de flexibiliteit van het elektriciteitsnet en afgeschakeld worden wanneer de omstandigheden dit vereisen.
 • Daarnaast kunnen de windparkzones ook optimaal gebruikt worden door verschillende activiteiten te combineren, o.a. visserij en aquacultuur. 
 • Energieoverschotten tijdens perioden met veel wind en weinig vraag kunnen aan onze buren verkocht worden of omgezet worden in waterstof.
 • Naast lokale productie van groene waterstof uit offshore wind moet België ook inzetten op invoer vanuit landen met veel wind- of zonne-energie. 

Energiezekerheid

 • De stand van de techniek is zo geëvolueerd dat windturbines op zee ook in extreme windomstandigheden energie kunnen blijven produceren.
 • De kans op een black-out door het terzelfdertijd uitvallen van de alle windparkzones is bovendien nagenoeg onbestaande.
 • Het plan voor een energie-eiland in de nieuwe windparkzone en de verbinding naar Denemarken wordt toegejuicht, want dergelijke inspanningen zijn essentieel voor het energienetwerk van de toekomst.
 • België mag niet achterblijven aangezien onze capaciteit inzake hernieuwbare energie beperkt is en er in België een grote vraag naar energie is (o.m. van de chemische industrie).

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.