Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 januari 2021 – 31 december 2023
Info:
Lopend project
Interclusterproject
Nationaal project

In de offshore energiesector streeft men naar een kosteneffectief, holistisch en duurzaam ontwerp en dito uitbating van hybride offshore verbindingen (HOV) en offshore netten. Hiervoor moeten wel nog een aantal uitdagingen overwonnen worden. Daarbij denkt men onder andere aan de gezamenlijke ontwikkeling en een gecoördineerde operationele werking van HOV voor levering van netondersteunende diensten aan meerdere controlegebieden.

De partners binnen het CORDOBA-project willen deze uitdagingen op drie hoofdlijnen aanpakken: door een optimalisatiemodel voor het ontwerp van offshore netwerken te ontwikkelen, door een gecoördineerd controlemodel voor HOV op te stellen en door het effect van het systeemontwerp op de netondersteunende diensten grondig te onderzoeken.

Verder wordt een investeringsparticipatie- en remuneratiemodel voor HOV opgesteld, zodat meerdere investeerders verschillende delen van het hybride offshore netwerk op verschillende tijdstippen kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd hun investeringen betrouwbaar kunnen terugverdienen. Ten slotte worden de modellen gevalideerd op twee verschillende testcases.

Het project heeft heel wat terugverdieneffecten voor de Vlaamse economie, en de impactanalyse van de partners toont aan dat een succesvol Cordoba-project kan leiden tot een groei van de werkgelegenheid met ~26 VTE's en investeringen in de orde van 23 miljoen euro.

Partners: Elicio, Marlinks, Yuso, Enersynt en KUL

Betrokken clusters: De Blauwe Cluster en Flux50

Klankbordgroep: Elia, BOP, Otary, ParkwindComillas, Wind Europe, DTU, DEME, het Benelux-Secretariaat en Friends of Sustainable Grids

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Stefaan Mensaert (stefaan.mensaert@blauwecluster.be)

Voorstelling van het project CORDOBA in Z Energy op Kanaal Z

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.