Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 januari 2022 tot 31 december 2024
Info:
Lopend project
Interclusterproject
Nationaal project

De partners in het project Circular Transition in Offshore Wind (CTO) willen de industrie voorbereiden op het einde van de levensduur van offshore windparken. Binnen die context wil men de impact van offshore windmolens over hun volledige levenscyclus analyseren, technische en maatschappelijke uitdagingen identificeren, en de opgedane inzichten reeds meenemen in het ontwerp van nieuwe windparken.

In het project worden uiteenlopende potentiële scenario's voor de uitdienstneming van offshore windmolens in kaart gebracht. Daarbij zal men nagaan welke offshore activiteiten noodzakelijk zijn om offshore windmolens uit dienst te nemen. Op basis van de resultaten zal een verdere selectie van relevante scenariosets plaatsvinden. 

Ook de materiaalkeuze heeft een grote impact op de levensduur en duurzaamheid van offshore windmolens en kabels. Het project gaat hier dieper op in, en onderzoekt daarbij ook de onshore processen die hier een impact op kunnen hebben. Daarbij heeft men niet alleen oog voor technische aspecten; ook duurzaamheidsaspecten komen ruimschoots aan bod.

In dit verband bestuderen de partners in het project ook de materiaalstromen in de levenscyclus van offshore windenergie. De focus ligt daarbij op de ecologische, economische en sociale duurzaamheid van de geselecteerde scenario's. Verder zal er doorheen het project ook een digitaal bouwmodel (BIM) ontwikkeld worden voor offshore windturbines. 

Alle inzichten die de projectpartners tijdens de looptijd van het project verzamelen, zullen ten slotte gebundeld worden en als basis dienen om een aantal conclusies en aanbevelingen voor de toekomst te formuleren.

Partners: Parkwind, Witteveen+Bos, Galloo, UGent en UAntwerpen

Betrokken clusters: De Blauwe Cluster en SIM

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Stefaan Mensaert (stefaan.mensaert@blauwecluster.be

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.