CTO

Ook offshore windmolens hebben maar een beperkte levensduur. De oudste windmolens in het Belgische gedeelde van de Noordzee naderen stilaan hun levenseinde. Het project CTO gaat na hoe we dit op een duurzame manier kunnen aanpakken en de industrie hiervoor kunnen klaarstomen.
Status
In uitvoering
Duur
jan 2022 - dec 2024
Type
Interclusterproject, Nationaal project

De partners in het project Circular Transition in Offshore Wind (CTO) willen de industrie voorbereiden op het einde van de levensduur van offshore windparken. Binnen die context wil men de impact van offshore windmolens over hun volledige levenscyclus analyseren, technische en maatschappelijke uitdagingen identificeren, en de opgedane inzichten reeds meenemen in het ontwerp van nieuwe windparken.

In het project worden uiteenlopende potentiĆ«le scenario's voor de uitdienstneming van offshore windmolens in kaart gebracht. Daarbij zal men nagaan welke offshore activiteiten noodzakelijk zijn om offshore windmolens uit dienst te nemen. Op basis van de resultaten zal een verdere selectie van relevante scenariosets plaatsvinden. 

Ook de materiaalkeuze heeft een grote impact op de levensduur en duurzaamheid van offshore windmolens en kabels. Het project gaat hier dieper op in, en onderzoekt daarbij ook de onshore processen die hier een impact op kunnen hebben. Daarbij heeft men niet alleen oog voor technische aspecten; ook duurzaamheidsaspecten komen ruimschoots aan bod.

In dit verband bestuderen de partners in het project ook de materiaalstromen in de levenscyclus van offshore windenergie. De focus ligt daarbij op de ecologische, economische en sociale duurzaamheid van de geselecteerde scenario's. Verder zal er doorheen het project ook een digitaal bouwmodel (BIM) ontwikkeld worden voor offshore windturbines. 

Alle inzichten die de projectpartners tijdens de looptijd van het project verzamelen, zullen ten slotte gebundeld worden en als basis dienen om een aantal conclusies en aanbevelingen voor de toekomst te formuleren.

Partners: Parkwind, Witteveen+Bos, Galloo, UGent en UAntwerpen

Betrokken clusters: De Blauwe Cluster en SIM

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Stefaan Mensaert

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.