Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 januari 2020 tot 30 september 2022
Info:
Lopend project
Extern project
Internationaal project

FACET: Facilitate the Adoption of Circular Entrepreneurship in the Tourism and leisure sector is een Interreg 2 Zeeënproject met een complementair partnerschap van overheden (Norfolk County Council, Westtoer,ADEME, ), kennisinstellingen (Greenwich University, HZ University of Applied Science) en private partners (Camping en Villapark De Paardenkreek, de Blauwe Cluster, NV Economische Impuls Zeeland, Stichting Strandexploitatie Veere en Vastgoedbeheer Zeeland).

In een eerste fase wordt gewerkt aan best practices, pilots en adviezen voor het opzetten van lokale cooperaties voor circulaire oplossingen. Zowel qua aankoopbeleid, waardecreatie als ondersteuning is een intense samenwerking en een goede verstandhouding tussen de (potentiële) schakels van de circulaire keten essentieel.

Parallell met de eerste fase worden de mogelijke barrières en triggers in kaart gebracht en dieper onderzocht. Wat zijn de motieven van ondernemers om al dan niet circulair te gaan werken, zijn er wettelijke of administratieven hindernissen, kunnen financiële stimuli uitgewerkt worden, ... 

Tot slot zullen in elk land een paar pilootprojecten opgestart worden. In Vlaanderen kiezen Westtoer en de Blauwe Cluster voor een bottom-up aanpak met gerichte oproepen naar geïnteresseerde ondernemers met originele projectideeën. 

Partners: Westtoer, Hogeschool Zeeland, Impuls Zeeland, Stichting Strandbeheer Veere, Camping en Villapark De Paardenkreek, Norfolk County Council, Greenwich University

Met steun van: Interreg 2-Zeeën

Contactpersoon: Elke Renders (elke.renders@blauwecluster.be)

 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.