FACET

Het Interreg 2 Zeeën-project FACET zet in op circulaire oplossingen en duurzame verdienmodellen voor ondernemers in de toeristische sector. De focus ligt hierbij op circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering.
Status
Afgelopen
Duur
jan 2020 - mrt 2023
Type
DBC als partner, Internationaal project
facet interreg logo

FACET: Faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme & recreatiesector

Het Interreg 2 Zeeën-project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk consortium van projectpartners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering. 

Als kustgebied is de 2 Zeeën-regio (langs het Kanaal en de Noordzee van Engeland, Vlaanderen, Frankrijk en Nederland) van oudsher een toeristische bestemming met een sterke impact op de regionale economie. Volgens de Wereldtoerismeorganisatie van de Verenigde Naties neemt het toerisme in deze regio jaarlijks met 5-8% toe.

interreg wereldkaart

Massaconsumptie

Toerisme brengt ook massaconsumptie van grondstoffen met zich mee. Die kan wereldwijd groeien met 92% (water) en 189% (landgebruik) in de periode 2010-2050 (Tourism Watch). Hierdoor ontstaat heel wat druk op de reeds beperkte grondstoffen in de regio, waar industrie, landbouw en toerisme al met elkaar concurreren.

Het is duidelijk dat we circulaire oplossingen moeten vinden om ervoor te zorgen dat  toerisme economisch gunstig blijft. De coronacrisis verplicht velen om even stil te staan. Dit is het moment om te bekijken hoe we onze maatschappij en economie hebben ingericht en hoe we onze systemen na de crisis willen opbouwen.

Meerdere kleine pilots

Verspreid over het 2 Zeeën-gebied, ontwikkelt FACET lokaal diverse praktische, laagdrempelige en kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten. Zo doen ondernemers praktische kennis en ervaring op om bedrijfsmodellen circulair te maken. FACET biedt expertise en ondersteuning bij het opzetten van deze pilots.

Maak kennis met het FACET-project

Samenwerkingsgroepen

Tegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen opgezet tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, toeleveranciers en keten-partijen. Deze vormen van samenwerking worden versterkt door de betrokkenheid van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en inwoners).

Door het betrekken van overheden wordt gekeken hoe uitdagingen binnen bestaande regelgeving gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Ook wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor de realisatie van circulaire concepten. Door deze samenwerking moet de invoering van circulariteit toenemen.

Hoewel toeristen, de eindgebruikers van het toeristisch product, niet meegenomen worden in de pilootprojecten, zullen de demonstraties hen het meeste voordeel opleveren. Op deze manier blijft de kwaliteit van hun ervaring en beleving van het gebied gewaarborgd. 

Kennisdelen

Bewustwording van bedrijven in de toeristische sector over circulaire economie, nieuwe verdienmodellen en andere samenwerkingsvormen zijn belangrijke aandachtspunten binnen het project. Daarom worden opgedane best practices zowel regionaal als internationaal gedeeld.

Zo wordt praktijkkennis opgebouwd en krijgen ondernemers steun bij de omschakeling naar een circulaire bedrijfsvoering/circulair verdienmodel. Via het project worden kleine en middelgrote ondernemingen in de toeristische sector ertoe aangezet om circulaire toepassingen te ontwikkelen en toe te passen.

facet foto strand

Partners

  • Nederland: NV Economische Impuls Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Camping en Villapark De Paardekreek
  • België: Westtoer, De Blauwe Cluster
  • Frankrijk: ADEME
  • Verenigd Koninkrijk: Greenwich University, Norfolk County Council

Het project loopt van januari 2020 tot en met maart 2023 en heeft een totale omvang van € 3.891.756. 

Ondersteuning Provincie West-Vlaanderen

Interreg 2 Zeeën

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020. De doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd. 
 

Contactpersoon: Karen Vanderstraeten

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.