Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 april 2021 - 30 maart 2023
Info:
DBC-project

Het project OPAL heeft tot doel om tot een betere planning van de onderhoudswerken te komen door meer inzicht in de omgevingsfactoren te verwerven. Die informatie kunnen de partners dan gebruiken om boottochten naar de windmolens beter te organiseren en onderhoudspersoneel efficiënter in te zetten.

In dit onderzoeksproject wordt een algoritme ontwikkeld waarmee voorspeld kan worden wanneer offshore structuren toegankelijk zullen zijn. Daarbij wordt er rekening gehouden met elementen zoals het weer, het type vaartuig, het profiel van de kapitein, de topologie van het windpark, de landingslocatie en de vaarroutes.

Aan de hand van deze toegankelijkheidsgegevens zal een nieuwe geoptimaliseerde planningstool ontwikkeld worden voor de offshore onderhoudswerkzaamheden en zullen de partners een beter beeld krijgen van de vereisten waaraan vaartuigen voor personeelsvervoer moeten voldoen.

Het uiteindelijke doel van het project bestaat erin de operationele kosten van de uitbating van een windmolenpark te verminderen en zo de competitieve positie van de consortiumpartners te versterken.

Partners: e-Bo Enterprises, MULTI.engineering, GEOxyz en dotOcean.

Met de steun van: VLAIO.

Contactpersoon: Stefaan Mensaert (stefaan.mensaert@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.