Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
01/01/2020 - 31/03/2023
Info:
Interclusterproject

Smart WaterUse is een intercluster COOCK-project dat gecoördineerd wordt door Flanders' FOOD en waarin de Blauwe Cluster als onderaannemer enkele taken opneemt. Volgende activiteiten zullen opgezet worden:

  • Collectieve kennistransfer, sensibilisatie en netwerking rond waterrisico’s beheersen;

  • Wateraudits bij bedrijven om inzicht te verwerven in de sectorgebonden waterrisico’s;

  • Ontwikkeling van een online smart-water tool: een waterbarometer tool die in kaart brengt hoe waterbewust een bedrijf is, hoe het omgaat met waterrisico’s en hoe goed het gewapend is tegen potentiële droogterisico’s nu en in de toekomst. De waterbarometer tool voorziet een aantal scenario’s voor alternatief watergebruik alsook een voorstel voor mogelijke droogtemaatregelen

  • Techno-economische haalbaarheid van alternatieve waterbronnen, waarbij minder geschikte waterbronnen opgewaardeerd kunnen worden (o.a. ontzilting van zeewater);

  • Demonstratieworkshops via pilootinstallaties die aantonen hoe men waterrisico’s kan aanpakken via monitoring en digitalisering van data (o.a. in land-based aquafarms);

  • Wetgeving en regelgeving in het kader van waterrisico’s beheersen

Om ervoor te zorgen dat de projectresultaten van het collectief onderzoek breed inzetbaar en echt bruikbaar zijn voor bedrijven, wordt een begeleidingscomité opgericht. Bedrijven die lid zijn van DBC kunnen aan gunstige voorwaarden deelnemen aan de begeleidingsgroep. 

 

Partners: De Blauwe Cluster, Fevia, Flanders' FOOD, Watercircle, Centexbel, VITO, Vlakwa en Universiteit Gent

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Lien Loosvelt (lien.loosvelt@blauwecluster.be)

Projectcoördinator: Bianca Lefevere (bianca.lefevere@flandersfood.com)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.