Projectstatus: 
Afgelopen
Projectduur: 
1 april 2019 – 31 januari 2020
Info:
DBC-project

Het Sweet-H2(O) project bekijkt de haalbaarheid van een geïntegreerd concept voor ontzilting van zeewater door de koppeling water-energie-waterstof te optimaliseren en alternatieve valorisatiemogelijkheden voor de zoutstromen in kaart te brengen.

Indien uit de studie een haalbaar ontziltingsconcept gevonden wordt, zal in een vervolgstap toegewerkt worden naar een pilootinstallatie voor ontzilting ter hoogte van de Belgische kust. In deze fase zullen ook bedrijven uit andere sectoren (chemiebedrijven, landbouw, etc.) betrokken worden om verder kennis op te bouwen rond het optimalisatie- en integratieproces. Daarnaast kan het concept overgedragen worden naar offshore toepassingen, door de link te leggen naar piekoverschotten van de windmolenparken of integratie met multifunctionele platformen op zee. De piste voor valorisatie van de zoutstromen biedt tevens opportuniteiten voor innovatie in de aquacultuursector of chemiesector.

 

Partners: De Watergroep, Pollet Water Group, Xant, Blue Power Synergy, Universiteit Gent, VITO

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Lien Loosvelt (lien.loosvelt@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.