Sweet H2(O)

Hoewel ontziltingstechnologie reeds wereldwijd toegepast wordt, zijn er nog enkele uitdagingen om deze manier van zoetwaterproductie te verduurzamen en verder op te schalen. Het hoge energieverbruik en de lozing van geconcentreerde zoutstromen vraagt om innovatieve oplossingen, die kunnen gezocht worden in respectievelijk het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, productie van waterstof en alternatieve grondstoffen voor de industrie.
Status
Afgelopen
Duur
apr 2019 - jan 2020
Type
DBC-project

Het Sweet-H2(O) project bekijkt de haalbaarheid van een geïntegreerd concept voor ontzilting van zeewater door de koppeling water-energie-waterstof te optimaliseren en alternatieve valorisatiemogelijkheden voor de zoutstromen in kaart te brengen.

Indien uit de studie een haalbaar ontziltingsconcept gevonden wordt, zal in een vervolgstap toegewerkt worden naar een pilootinstallatie voor ontzilting ter hoogte van de Belgische kust. In deze fase zullen ook bedrijven uit andere sectoren (chemiebedrijven, landbouw, etc.) betrokken worden om verder kennis op te bouwen rond het optimalisatie- en integratieproces. 

Daarnaast kan het concept overgedragen worden naar offshore toepassingen, door de link te leggen naar piekoverschotten van de windmolenparken of integratie met multifunctionele platformen op zee. De piste voor valorisatie van de zoutstromen biedt tevens opportuniteiten voor innovatie in de aquacultuursector of chemiesector.

Partners: De Watergroep, Pollet Water Group, Xant, Blue Power Synergy, Universiteit Gent en VITO

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Lien Loosvelt

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: