Doorlopend kunnen projectideeën worden aangemeld bij De Blauwe Cluster. Deze stap dient om reeds in een vroeg stadium na te gaan of je project in aanmerking komt als clusterproject. Daarna helpen we je verder op weg. Momenteel staat de SBO call voor 2023 open. Hiervoor dien je je projectidee verplicht aan te melden tegen 3 februari 2023 om 12u. Daarna kan je je idee pitchen voor de stuurgroep op 9 februari 2023, waarna de stuurgroep beslist of je je projectvoorstel verder mag uitwerken tot 10-pager.

Op basis van de ingestuurde projectfiche bekijken we samen met jou of het project past binnen onze strategie en welk projecttype in aanmerking komt. 

Ook kennisinstellingen of onderzoekspartners kunnen een projectidee aanmelden, op voorwaarde dat er een economische valorisatie mogelijk is. In geval van een SBO project, betreft de aanmelding van een projectidee een verplichte stap in de hernieuwde procedure voor SBO projecten. 

De SBO-call van 2023 staat open van 2 december 2022 tot 3 februari 2023.

Aangemelde projectideeën worden steeds vertrouwelijk behandeld en zullen nooit met derden gedeeld worden, tenzij de indieners hiertoe uitdrukkelijk toestemming geven.