Doorlopend kunnen projectideeën worden aangemeld bij de Blauwe Cluster. De aanmelding gebeurt uitsluitend via het online formulier. Deze stap dient om reeds in een vroeg stadium na te gaan of je project in aanmerking komt als clusterproject. Daarna helpen we je verder op weg.

Op basis van de ingestuurde projectfiche bekijken we samen met jou of het project past binnen onze strategie en welk projecttype in aanmerking komt. 

Ook kennisinstellingen of onderzoekspartners kunnen een projectidee aanmelden, op voorwaarde dat er een economische valorisatie mogelijk is.

Aangemelde projectideeën worden steeds vertrouwelijk behandeld en zullen nooit met derden gedeeld worden, tenzij de indieners hiertoe uitdrukkelijk toestemming geven in kader van een partnersearch.