Doorlopend kunnen projectideeën worden aangemeld bij de Blauwe Cluster. Deze stap dient om reeds in een vroeg stadium na te gaan of je project in aanmerking komt als clusterproject. Daarna helpen we je verder op weg.

Je kan een projectidee aanmelden door een samenvatting door te mailen naar de innovatiemanagers of via een online formulier. Op basis hiervan bekijken we samen met jou of het project past binnen onze strategie en welk projecttype in aanmerking komt. Gebruik hiervoor bij voorkeur de template. 

Ook kennisinstellingen of onderzoekspartners kunnen een projectidee aanmelden, op voorwaarde dat er een economische valorisatie mogelijk is.

Aangemelde projectideeën worden steeds vertrouwelijk behandeld en zullen nooit met derden gedeeld worden, tenzij de indieners hiertoe uitdrukkelijk toestemming geven in kader van een partnersearch.