een idee aanmelden

Doorlopend kunnen projectideeën worden aangemeld bij De Blauwe Cluster. Deze stap dient om reeds in een vroeg stadium na te gaan of je project in aanmerking komt als clusterproject. Daarna helpen we je verder op weg.

Op basis van de ingestuurde projectfiche bekijken we samen met jou of het project past binnen onze strategie en welk projecttype in aanmerking komt. 

Ook kennisinstellingen of onderzoekspartners kunnen een projectidee aanmelden, op voorwaarde dat er een economische valorisatie mogelijk is. 

In geval van een SBO project, betreft de aanmelding van een projectidee een verplichte stap in de hernieuwde procedure voor SBO projecten. 

Op dit moment staat er geen call voor SBO-projecten open.

Aangemelde projectideeën worden steeds vertrouwelijk behandeld en zullen nooit met derden gedeeld worden, tenzij de indieners hiertoe uitdrukkelijk toestemming geven.

Meld je projectidee aan

  1. Begin
  2. Voorbeeldweergave
  3. Voltooid
Wil je een cSBO-project aanmelden?
Contactgegevens
Projectinfo
Beschrijf kort de algemene innovatiedoelstelling(en) van het project. (maximaal 200 woorden)
In welk(e) domein(en) past het project?
Argumenteer hoe het project bijdraagt aan de verdere uitrol van de relevante roadmap (maximaal 100 woorden).
Partners
Een cSBO-projectvoorstel wordt ingediend door minstens twee onderzoeksgroepen van minstens één Vlaamse onderzoeksorganisatie. Een Vlaamse onderzoeksorganisatie wordt hierbij gedefinieerd als een in het Vlaams Gewest gevestigde onderzoeksorganisatie (universiteit, hogeschool, onderzoekscentrum, ...) evenals een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool. Het Interuniversitair Instituut voor Micro-Electronica, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, Flanders Make, het Vlaams Instituut voor de Zee en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de Vlaamse overheid, dienen een cSBO-projectvoorstel in te dienen in samenwerking met minstens één andere Vlaamse onderzoeksorganisatie. Een Vlaamse hogeschool dient altijd een cSBO-projectvoorstel in, in samenwerking met of minstens na advies van de universiteit binnen de associatie waarmee ze verbonden is. Vlaamse hogescholen dienen steeds een projectvoorstel in te dienen in samenwerking met minstens één andere Vlaamse onderzoeksorganisatie.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.