ANEMOI

Windparken op zee leveren ons heel wat groene hernieuwbare energie op, maar hebben ook een impact op het milieu. Het ANEMOI-project doet onderzoek naar chemische emissies van deze windparken en hun impact op ecosystemen en aquacultuur.
Status
In uitvoering
Duur
feb 2023 - jan 2027
Type
DBC als observer, Internationaal project

Samen met de ontwikkeling van offshore windparken in Europese wateren zijn er reeds verschillende effecten op het mariene milieu geïdentificeerd (bv. nieuwe habitats, stromingen, uitsluiting van visserij). Desondanks wordt de mogelijke verontreiniging van het mariene milieu door opgeloste en deeltjesvormige verontreinigende stoffen, b.v. door corrosiebescherming, vaak over het hoofd gezien.

Corrosiebescherming is nodig om windturbines te beschermen tegen de barre omstandigheden van het mariene milieu. De projectpartners zullen deze potentiële chemische emissies van offshore windparken bestuderen en hun impact op ecosystemen en aquacultuur analyseren.

Doelstellingen

De partners in het ANEMOI-project hebben volgende doelstellingen voor ogen:

 1. Relevante chemische emissies van offshore windparken identificeren; 
 2. Een inschatting maken van de impact op ecosysteem- en aquacultuuractiviteiten; 
 3. Oplossingen en kansen voorstellen om de chemische emissies te verminderen; en 
 4. Internationale harmonisatie van de milieuregelgeving voor offshore windparken promoten

In dat kader worden de volgende stappen ondernomen:

 • Verschillen in regelgeving over chemische emissies van offshore windparken in kaart brengen;
 • Een duidelijk beeld scheppen van de emissies van offshore windparken: 
  • Tracers identificeren;
  • Analysemethoden ontwikkelen;  
  • veldmonsters nemen en analyseren. 
 • De impact van chemische componenten op aquacultuurproducten en zeeleven bepalen; 
 • Oplossingen voorstellen voor offshore windparken met een niet-schadelijke chemische impact.
ANEMOI Chart

Valorisatie

Er is momenteel een gebrek aan kennis over de chemische emissies van offshore windparken. Het ANEMOI-project zal deze kenniskloof dichten en oplossingen voorstellen om chemische emissies maximaal te beperken of te voorkomen.

Er zal een sterke focus liggen op samenwerking tussen verschillende sectoren om een kennisbasis te creëren om zo de impact van offshore windparken op het mariene ecosysteem op internationaal niveau tot een minumum te beperken. Dit biedt mogelijkheden voor aquacultuur op en rond offshore windparken.

Partners: ILVO (lead), KBIN, POM West-Vlaanderen en Universiteit Antwerpen (België); SINTEF Ocean (Noorwegen); DTU Wind (Turkije); NIOZ (Nederland); Ifremer (Frankrijk); en BSH, Hereon en TU Baunschweig (Duitsland). 

Rol van De Blauwe Cluster: De Blauwe Cluster treedt op als observer in dit project.

Met de steun van: Interreg North Sea; VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) en Provincie West-Vlaanderen

Contactpersoon: Bavo De Witte (ILVO)

ANEMOI partners

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.