Bankbusters

Jaarlijks worden miljarden kubieke meters materiaal gebaggerd om havens en rivieren toegankelijk te houden. Dit materiaal wordt meestal als een waardeloos afvalproduct beschouwd, maar kan mogelijk een rol spelen in het herstel van onze geërodeerde getijdengebieden en onze lokale ecosysteemdiensten helpen verbeteren. BankBusters gaat hier dieper op in.
Status
In uitvoering
Duur
mei 2021 - mei 2024
Type
DBC-project

In Bankbusters wil men de kennis met betrekking tot de ecosysteemprocessen, de randvoorwaarden daaromtrent en concepten voor het hergebruik van gebaggerd materiaal versterken om zo het herstel van geërodeerde getijdengebieden en draslanden te faciliteren en lokale ecosysteemdiensten te verbeteren.

Het innovatief karakter ligt in de integratie van biologische en technologische aspecten voor de bescherming van erosieve natuurlijke rivieroevers onder invloed van het getij. De opgebouwde basiskennis wordt daarbij toegepast voor het realiseren van DRECO's (Dredged Ecological Compartment - conceptuele bouwblokken). Daarin worden nieuwe technieken en procedures toegepast voor de behandeling, installatie en ontwatering van zacht gebaggerd materiaal.

Die DRECO's vormen daarbij een basis voor de toepassing van Nature-based Solutions (NbS), hergebruik en stabilisatie van zacht sediment en creatie van duurzame erosiebescherming van rivieroevers. Daarnaast worden geschikte meetinstrumenten en een aanpak voor de monitoring van de erosiebescherming uitgewerkt.

Aangezien het onderzoeksgebied van dit project een hoogdynamisch, risicovol, complex en ecologisch karakter heeft, zullen testen eerst op laboratoriumschaal uitgevoerd worden in de Mesodroom (Universiteit Antwerpen). Nadien wordt een pilootproject opgezet in het Scheldebekken om de ecologische, technische en economische haalbaarheid verder te kunnen uitwerken.

De projectresultaten geven ondersteuning aan verschillende routes naar valorisatie voor de private partners met betrekking tot specifieke knelpunten en onzekerheden inzake de ecologische, technische en economische haalbaarheid of hergebruik van zacht sediment en ondergrondse monitoring. Bovendien zullen de projectresultaten de unieke expertise van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent met betrekking tot habitatontwikkeling en hydro- en morfodynamische processen versterken.

Partners: DEMEiFluxJan De NulUniversiteit Antwerpen en Universiteit Gent

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Kristien Veys

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.