BERNARDO

De partners in het project BERNARDO onderzoeken het potentieel van mariene koolstof voor een duurzame blauwe economie. Binnen dit kader stellen ze voor het eerst een omvattend koolstofbudget op voor de Belgische Noordzee.
Status
In uitvoering
Duur
jan 2024 - dec 2026
Type
DBC-project

In de strijd tegen klimaatverandering heeft het actief beheer van koolstofvoorraden op land en langs de kust reeds veel aandacht gekregen, terwijl het belang van continentale zeeën in de wereldwijde koolstofcyclus vaak over het hoofd wordt gezien. 

Het BERNARDO-project wil deze leemte opvullen aan de hand van een omvattend koolstofbudget voor het Belgische deel van de Noordzee (BNZ). Dit budget kan als basis dienen om de koolstofimpact van specifieke activiteiten binnen de Blauwe Economie op dit waardevolle mariene ecosysteem te evalueren.

Doelstellingen

  • Het BERNARDO-project zal het onbenutte potentieel van mariene koolstof in shelf zeeën aanwenden om een duurzame Blauwe Economie te bevorderen. Deze doelstelling steunt op een wetenschappelijke doorbraak: het gedetailleerd kwantificeren van koolstoffluxen binnen het BNZ door middel van innovatieve monitoringtechnieken. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een  volledig gebalanceerd marien koolstofbudget.
  • Het vaststellen van dit referentie-koolstofbudget zal aanzienlijke economische kansen bieden. Het zal leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, waaronder de bepaling van de koolstofvoetafdruk van economische activiteiten op zee, klimaatfinanciering en koolstofsequestratieprojecten. Daarnaast kunnen nieuwe financieringsstrategieën en scenario-ontwikkeling opkomende sectoren ondersteunen, zoals grootschalige klimaatactie, nature-based solutions en natuurherstelprojecten.

Door integratie van chemische, fysische en biologisch observaties en nieuwe technieken voor gegevensanalyse zal het BERNARDO-project een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek naar mariene koolstofbudgetten en praktische Blauwe Economie-toepassingen. 

Door de impact van activiteiten zoals aquacultuur en offshore windenergie op het mariene koolstofbudget in kaart te brengen, zal het project waardevolle inzichten en kansen bieden voor de industriële valorisatie van mariene koolstofbudgettering.

Wereldwijde impact

Hoewel het BERNARDO-project in eerste instantie gericht is op het BNZ, kan de impact veel verder reiken dan de Belgische Noordzee. Door de resultaten op te schalen en te exporteren naar andere ondiepe zeeën, zal het globale begrip van mariene koolstofdynamiek aanzienlijk verbeteren. 

Bovendien zal de integratie van mariene koolstofbudgetten in levenscyclusanalyses en milieueffectbeoordelingen voor offshore-activiteiten duurzamere praktijken en innovatie in de mondiale Blauwe Economie bevorderen.

Partners: Mantis Consulting; ORG - Permanent Modernity; Econopolis; VLIZ; en Universiteit Gent; .

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Kristien Veys 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.