BLUE BALANCE

Het grote publiek is op dit moment vaak nog onvoldoende op de hoogte van en betrokken bij de duurzame transitie van de Vlaamse kuststreek. Daarom zet het project BLUE BALANCE in op draagvlakcreatie en een doorgedreven dialoog tussen de bewoners, toeristen, lokale bedrijven en overheden.
Status
In uitvoering
Duur
jul 2022 - dec 2025
Type
DBC-project, Nationaal project

De algemene doelstelling van BLUE BALANCE is het vergroten van de publieke betrokkenheid en deelname aan de duurzame transitie van de Vlaamse kuststreek en daarmee het ontwikkelen van een maatschappelijke ‘license to operate’ voor duurzame (economische) activiteiten. Het project richt zich in het bijzonder op bewoners en toeristen van de Vlaamse kuststreek en heeft tot doel hen in dialoog te brengen met lokale industriële stakeholders en beleidsmakers.

Om dat te realiseren, zetten de projectpartners in op een multidisciplinaire benadering die sociale psychologie, mariene en maritieme wetenschappen, archeologie, en media- en communicatiewetenschappen omvat. Het project focust daarbij op de volgende concrete doelen:

  • Onderzoeken van persoonlijke waarden bij personen die wonen in of een bezoek brengen aan de Vlaamse kuststreek en hierbij diepgaande inzichten verwerven in de onderliggende psychologische drijfveren, barrières en processen die van invloed zijn op de steun en betrokkenheid van individuen bij duurzame kustinnovaties en -processen, evenals (hun perceptie van) regionale (groeps) waarden en normen.
  • De ontwikkeling van het kustlandschap door de tijd en de kustplaatsen met cultureel en natuurlijk erfgoed koppelen aan duurzame innovaties en vraagstukken van nu. Deze diepe kaart wordt gebruikt om de optimale framing van berichten (bijv. geschiedenis, gezondheid, economie) te onderzoeken en hoe deze in te zetten voor de duurzaamheidsagenda via storytelling.
  •  Aan de hand van best practices van eerdere en lopende projecten het stakeholderlandschap beoordelen en optimale methoden identificeren om belanghebbenden te betrekken bij participatieve processen, en bepalen voor welke toekomstige duurzaamheidsprojecten en innovaties een maatschappelijke 'license to operate' het meest cruciaal is.
  • Onderzoeken en testen welke interventies en communicatiemiddelen belanghebbenden kunnen gebruiken om de burger bewust te maken, te informeren en te betrekken.

Partners: Marine@UGent, Center for Persuasive communication (CEPEC), Historical Archaeology Research Group (HARG), Flanders Marine Institute (VLIZ) en Digital Arts and Entertainment (DAE).

Met steun van: VLAIO

Contactpersoon: Kristien Veys