Clay Tectonics

Seismisch onderzoek bracht kleitektonische vervormingen in het Belgische gedeelte van de Noordzee aan het licht. In het project Clay Tectonics gaat men na in welke mate met deze vervormingen rekening gehouden moet en kan worden bij de bouw van offshore windmolenparken voor onze kust.
Status
Afgelopen
Duur
jan - jun 2023
Type
DBC-project, Nationaal project

Het Clay Tectonics-project richt zich op de aanwezigheid van vervormingen in de ondergrond ten gevolge van kleitektoniek, zogenaamde Clay Tectonic Features (CTF's). Het gaat daarbij om grootschalige polygonale breukennetwerken en verschillende andere vervormingen (geplooide lagen, diapieren, enz.).

Dergelijke vervormingen werden onder andere gerapporteerd in de ondergrond van de Prinses Elisabeth-zone, waar de nieuwe Belgische offshore windparken gebouwd zullen worden. De aanwezigheid van CTF"s in het substraat van offshore windparken kan een belangrijke invloed hebben op het ontwerp en de installatie van de funderingen van de windturbines.

Tot op heden is er geen onderzoek verricht naar deze thematiek. Dit project wil de wetenschappelijke onderbouwing aanleveren voor oplossingen om om te gaan met de aanwezigheid van CTF's in het substraat van offshore windprojecten. De partners willen op die manier de levelised cost of energy (LCOE)  helpen verlagen, waarbij zowel CAPEX- als OPEX-elementen beïnvloed kunnen worden. 

De resultaten van dit project zullen relevant zijn voor het ontwerp van de funderingen, de installatieprocedure en/of de ruimtelijke indeling van de offshore windparken. Daarnaast zullen ze ook waardevol zijn voor OPEX-aspecten zoals het optimaliseren van de levenscyclus en de structurele gezondheidsmonitoring van offshore turbines. Ten slotte zullen ze de nodige onderbouwing leveren voor de kwantificering van funderingsgerelateerde risico’s, die als input kan dienen voor de business case en verzekeringskaders van toekomstige offshore windprojecten.  

Partners: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ); Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Acoustics & Vibration Research Group (AVRG) / OWI-Lab; en Universiteit Gent (UGent) - Renard Centre of Marine Geology (RCMG).

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Eveline Buyck 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.