Blauw toerisme

De Blauwe Cluster creëert samen met andere blauwe economische activiteiten een duurzaam aanbod van educatief en ecologisch toerisme. We reiken daarbij innovatieve vormen van kustbeleving aan. Op die manier bewijzen we dat het perfect mogelijk is om toerisme op een milieuvriendelijke manier te organiseren.
Blue tourism icoon

Duurzaam toerisme: een zee van mogelijkheden

Onze Noordzee is een bron van welvaart. Ze produceert voedsel in overvloed, biedt ons cruciale vaarroutes, en laat ons toe water- en windenergie te genereren. Ook op het gebied van duurzaam toerisme liggen er grote kansen. En dan praten we over meer dan strandvakanties.

De Noordzee als toeristische hotspot? Waarom niet? Zowel boven als onder water is er nog heel wat onontgonnen terrein. Dat toerisme 2.0 kan de blauwe economie een heuse boost geven. Voorwaarde is wel dat die kustbeleving duurzaam is, zodat de kwetsbare ecosystemen maximaal beschermd worden.

Drukte en vervuiling zijn dus binnen ecologisch blauw toerisme een echte no-go, terwijl weersonafhankelijke beleving, milieubescherming en circulariteit dan weer een must zijn. Met dit laatste wordt bedoeld dat grondstoffen en energie zo efficiënt mogelijk worden ingezet, met zo weinig mogelijk afval of reststromen.

kustwandeling natuur

Verder kunnen duinen bijvoorbeeld ingezet worden om water vast te houden – zeker in de zomermaanden, wanneer het verbruik piekt. Maar ook de virtuele beleving van de kust past perfect in dit plaatje.

Innovatieve 3D

Een dankbaar onderwerp voor virtuele beleving: de vele wrakken van bommenwerpers en schepen die voor de Noordzeekust verzonken liggen. Het fysieke bezoeken van die wrakken is alleen weggelegd voor de happy few. Te weten: geoefende duikers. Maar zelfs dan nog spelen de slechte zichtbaarheid in en weersomstandigheden op de Noordzee hen niet meteen in de kaart.

Die wrakken kunnen nu naar een breed toeristisch publiek worden opengesteld met innovatieve technieken als scanning en 3D-fotogrammetrie. In combinatie met gaming-technieken en VR laat dit mensen toe een virtuele duik nemen zonder een nat pak te riskeren. Laat staan dat ze de zware omstandigheden op zee moeten ondergaan.

onderwater VR

Bijkomend voordeel is dat dit soort virtuele kustbeleving volledig onafhankelijk van de seizoenen is en dus het hele jaar door mogelijk is. En dat virtuele toeristen ook kennis kunnen maken met de biodiversiteit die in en rond die scheepswrakken bestaat: het zijn namelijk vaak in de loop der jaren dankbare riffen voor zeefauna en -flora geworden.

Het volledige verhaal van ecologisch belevingstoerisme

Maar kustbeleving hoeft niet alleen maar virtueel te zijn – het kan ook actief zijn. Zo wordt er gedacht aan boottochten naar de offshore windparken. Daar kan het boeiende verhaal van energiewinning worden verteld. Zo is Vlaanderen pionier in offshore windenergie en staat onze regio wereldwijd vierde wat betreft windenergieproductie op zee. Maar evengoed kan ingezoomd worden op het innovatieve karakter van de mosselenkweek tussen de windturbines via hangcultuur – ook een project waar de Blauwe Cluster aan meewerkt.

blauw toerisme illustratie

Twee vliegen in een klap dus. Niet alleen in het verhaal van de windmolens en mosselen, maar ook dankzij de brandstof die schepen gebruiken: momenteel wordt namelijk volop gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe en koolstofarme aandrijftechnologieën, op basis van waterstof of methanol. Als dat eenmaal gerealiseerd kan worden, zet blauw toerisme een flinke stap richting zero emission.

Qua toeristische mogelijkheden is de Noordzee dus bijlange nog niet ontgonnen – wel integendeel. Voorwaarde is wel dat de uitbouw van het aanbod aan actieve kustbeleving gebeurt met focus op duurzaamheid, en dat de impact op de regio minimaal is. Ontspanning mag namelijk nooit gaan doorwegen op het kost- en kwetsbare ecosysteem dat ons kustgebied is.

Interview met Sven Van Haelst (VLIZ)

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.