DroneXperience

Drones worden steeds vaker en voor een groeiend aantal toepassingen ingezet. Om al deze toepassingen op een professionele manier te kunnen uitvoeren, zijn gespecialiseerde opleidingen onontbeerlijk. Verschillende actoren slaan hiervoor de handen in elkaar.
Duur
jan - dec 2023
Type
DBC als partner, Nationaal project
Medegefinancierd door de EU

Noordzee Drones is samen met een aantal actoren in diverse sectoren, waaronder De Blauwe Cluster, een partnerschap aangegaan om innovatieve opleidingen voor de dronesector te ontwikkelen. Dit alles kadert binnen het ESF-project 'Opleidingen van de toekomst'.

Concreet zullen er 5 opleidingen gecreëerd worden binnen het thema drones. Dit moeten hands-on opleidingen worden om de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken. Er wordt zowel ingezet op technologie als innovatie.

Er zijn 5 subthema’s waaraan verschillende partners samenwerken:

  • Drones voor de bouwsector; 
  • Drones ten behoeve van precisielandbouw; 
  • Drones voor offshore activiteiten; 
  • Constructie en onderhoud van drones; en 
  • Drones en dataprotectie.

Het uiteindelijke doel is mensen die het moeilijk hebben om een job te vinden en/of te houden, concrete en hands-on opleidingen aan te bieden die hen helpen om op de jobmarkt competitiever te worden om zo hun toekomst en die van onze economie te verzekeren.

Partners:   

  • Bouw: Buildwise, Embuild Vlaanderen, Bouwunie, Belgian Drone Federation en Constructiv; 
  • Landbouw: ILVO, Belgian Drone Federation en MKict;
  • Offshore: IMEC, Universiteit Gent, Belgian Drone Federation, De Blauwe Cluster en Falconavo;
  • Constructie en onderhoud: VTI Roeselare, Constructiv, IMEC en Universiteit Gent; en
  • Dataprotectie: IMEC, Universiteit Gent, Diverscity (VVSG), MKict en VINGAR.

Met financiële steun van: ESF Vlaanderen

Contactpersoon: Eveline Buyck

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.