FIRMEST

Offshore windturbines zijn onderhevig aan wisselende belastingen door wind en golven. Dit resulteert in vermoeiing van de structuren en een eindige levensduur. De partners in FIRMEST ontwikkelen prognosetools om de levensduur van bestaande en toekomstige windmolens beter in te schatten.
Status
In uitvoering
Duur
jan 2024 - dec 2026
Type
DBC-project

In complexe metallische structuren zoals offshore windturbines zijn de lasverbindingen meestal de gevoelige punten die de levensduur van de gehele structuur sterk beïnvloeden. Er is al veel kennis verzameld, maar efficiënte berekeningstools om de levensduur van lasverbindingen en bijgevolg de gehele structuur beter te berekenen ontbreken nog. De partners in FIRMEST proberen hier iets aan te doen.

Het project heeft als doel snelle en betrouwbare prognosetools te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om de vermoeiing in lasverbindingen van offshore windturbines en andere (offshore) constructies te evalueren. Deze tools zijn bedoeld voor zowel bestaande infrastructuren als toekomstige ontwerpen.

Verwachte innovatieresultaten zijn onder meer:

  • methoden om gedetailleerde eindige-elementen-modellen van lasverbindingen te genereren op basis van 3D-scangegevens;
  • een nieuwe benadering voor lokale spanningsberekening en vermoeiingslevensduurbeoordeling;
  • een nauwkeurigere methode voor niet-lineaire accumulatie van vermoeiingsschade;
  • een virtuele detectiestrategie met 1 sensor voor nauwkeurige reconstructie van spanningsgeschiedenissen; en 
  • een specifieke data-architectuur voor vermoeiingsdetails.

De partners richten zich op het combineren van betrouwbare modellen voor lokale degradatie van vermoeiingssterkte van lasverbindingen met nauwkeurige historische belastingsgegevens voor substructuren van de offshore constructies. Het doel is de levensduur van bestaande en toekomstige windenergieturbines in België en Europa beter te kunnen inschatten.

Partners: Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel

Begeleidingsgroep: Smulders; Norther; Parkwind; OCAS; 24SEA; Siemens Industry Software; MULTI.Engineering; Kaayman; en Sirris

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Stefaan Mensaert

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.