MEsP

Bedrijven in de blauwe economie hebben nood aan zinvolle en praktische indicatoren om hun impact op en afhankelijkheid van het mariene ecosysteem te waarderen. Het MEsP project wil een instrument ontwikkelen waarmee bedrijven hun prestaties op vlak van mariene ecosystemen kunnen beoordelen.
Status
Afgelopen
Duur
jan 2022 - mrt 2023
Type
DBC-project, Nationaal project

Het project 'Ontwikkeling van een prestatiekader voor mariene ecosystemen’ wil de basis leggen voor een bedrijfsinstrument (de zogenaamde MEsP-tool) om de prestaties van een bedrijf in termen van effecten op en afhankelijkheden van mariene ecosystemen te beoordelen. In tegenstelling tot activiteiten op het land is een dergelijk instrument niet beschikbaar voor bedrijven die op zee actief zijn. De tool zal deze bedrijven in staat stellen om positieve bijdragen te meten, maar ook om negatieve effecten aan te pakken met natuurgerichte oplossingen en maatregelen voor herstel van het mariene ecosysteem.

IMDC, Arcadis en FKS werken in dit project samen aan een MEsP-kader in de vorm van een dashboard dat zal dienen als ‘proof of concept’ voor een gebruiksvriendelijke, interactieve softwaretool. De toepassing van het MEsP-kader zal in eerste instantie beperkt zijn tot het Belgische deel van de Noordzee en tot enkele belangrijke sectoren die in dat gebied actief zijn (offshore windenergie, aquacultuur, baggerwerken en infrastructuur op zee). Tijdens het project zullen aanbevelingen geformuleerd worden om de tool breder toepasbaar te maken.

Concrete resultaten die het onderzoeksproject zal opleveren zijn:

  • Een reeks indicatoren om de impact van het bedrijfsleven en de afhankelijkheden ervan op het mariene ecosysteem te kwantificeren. Het aantal indicatoren zal in overeenstemming zijn met het aantal impactcategorieën en interacties, welke afhangen van het type bedrijfsactiviteit.
  • Een beoordeling van de beschikbare gegevensbronnen over de toestand van het mariene ecosysteem. Deze beoordeling zal gebeuren op basis van toegankelijkheid voor en toepasbaarheid door het bedrijfsleven.
  • Een methodologie voor prestatiebeoordeling waarmee bedrijven hun prestaties op het gebied van mariene ecosystemen kunnen meten. Meer specifiek zal de methodologie een puntensysteem omvatten waarmee bedrijven hun bijdrage tot lokale doelstellingen voor mariene ecosystemen op projectniveau kunnen evalueren.
  • Een set van concrete case studies in het Belgische deel van de Noordzee om bovenstaande 3 bouwstenen van het MEsP-kader te valideren en de toepassing ervan te illustreren voor potentiële eindgebruikers.

Na het onderzoeksproject zullen de partners een softwaretool ontwikkelen met enerzijds een open-source community versie en anderzijds een gesloten ondernemersversie met meer modaliteiten. Rond de MEsP-tool zullen de partners in een vervolgstap verschillende vormen van bedrijfsondersteuning en -opleiding aanbieden voor de blauwe economie.

Partners: International Marine & Dredging Consultants nv (IMDC), Arcadis Belgium N.V., FKS – Formal and Knowledge Systems

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Kristien Veys 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.