OWiDEx

België was een van de eerste landen dat bewust inzette op offshore windenergie. De eerste installaties naderen langzaam maar zeker hun levenseinde. Het project OWiDEx wil België positioneren als een pionier op het gebied van ontmanteling van offshore windturbines.
Status
In uitvoering
Duur
sep 2023 - sep 2025
Type
DBC als observer, Nationaal project

Als wereldleider in de installatie en het onderhoud van windparken staat België nu voor de uitdaging van het ontmantelen van de eerste generatie offshore windturbines. Dit roept veel vragen op over het ontmantelingsproces en de gewenste waardeketen. 

Bestaande kennis is verspreid over diverse experts die advies kunnen geven binnen hun eigen vakgebied, zoals wetgeving, logistiek, recycling, ruimtehergebruik, kostenefficiëntie en milieu-impact. Om deze uitdaging aan te pakken, willen de projectpartners de samenwerking bevorderen tussen overheid, industrie en kennisinstellingen om verdere stappen te faciliteren. 

Projectidee

OWiDEx brengt alle elementen samen en creëert een duidelijk overzicht van de state-of-the-art kennis. Het vormt ook het startschot voor een langdurige samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijven. Door ervaring, kennis en onderzoek te bundelen, visualiseren en verspreiden, wordt een expertiseplatform geboden dat beschikbaar is voor beleidsmakers en de industrie.

Het resultaat zal een ondersteund Belgisch ontmantelingsplan zijn, waarmee beleidsmakers en de industrie beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Dit plan houdt rekening met alle aspecten, zoals wetgeving, milieu-impact, logistiek en kostenefficiëntie. OWiDEx streeft ernaar om een duidelijke roadmap voor onderzoek en ontwikkeling te bieden, evenals een strategie om het opgebouwde erfgoed te behouden en verder te benutten.

Projectverloop

Om bovenstaand resultaat te bereiken, worden verschillende stappen ondernomen: 

 • In kaart brengen van logistieke keten
 • In kaart brengen van factoren die een impact hebben op ontmanteling, zoals:
  • Interacties met het mariene ecosysteem
  • Opties op het vlak van materiaalverwerking
  • Legaal kader
  • Toekomstperspectieven
 • Opmaak van een Belgisch plan voor de ontmanteling van offshore windmolens.

Partners:  POM West-Vlaanderen (Projectleider), OVAM, Parkwind, Sirris, Universiteit Gent, VUB en KBIN.

Rol van De Blauwe Cluster: De Blauwe Cluster treedt op als observer in dit project.

Met financiële steun van: het Energietransitiefonds

Contactpersoon: Rebecca Verhaeghe (POM West-Vlaanderen)

OWiDEx banner

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.