PERSUADE

Het PERSUADE-project onderzoekt hoe een combinatie van lokale activiteiten het kustecosysteem kan beïnvloeden in een omgeving die ook onderhevig is aan de gevolgen van de globale klimaatsverandering. Daarbij denkt men vooral aan de opwekking van energie in offshore windparken gecombineerd met aquacultuur.
Status
Afgelopen
Duur
jan 2017 - dec 2021
Type
DBC als observer, Nationaal project

PERSUADE is een acroniem voor “ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs” met als doelstelling om de impact van multi-use op zee, en meer specifiek de combinatie van offshore wind en aquacultuur, op het mariene ecosysteem beter te begrijpen. Met deze nieuwe inzichten, wil het consortium een model ontwikkelen dat toelaat om de ecologisch impact van aquacultuur beter te kunnen inschatten. 

Zowel de globale als de lokale veranderingen beïnvloeden de biodiversiteit en het functioneren van het mariene ecosysteem. Beide leiden namelijk  tot onder andere verschuivingen in het voedselweb en in de biogeochemische cycli, wat zich dan weer vertaalt in mogelijke veranderingen in de ecosysteemdiensten die door het kustecosysteem worden aangeleverd. 

PERSUADE combineert ecosysteembrede experimenten, experimenten met modelsoorten die zeer algemeen voorkomen op windturbines en in de zeebodem in de windmolenparken, alsook genetische tools en modelontwikkeling. Het uiteindelijke ecologisch model zal toelaten om in te schatten hoe het kustecosysteem zal reageren op de veranderende interacties tussen soorten en hun omgeving die worden verwacht als gevolg van de cumulatieve druk op het ecosysteem.

Enerzijds zal het project bijdragen tot de ontwikkeling van indicatoren voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Descriptoren 2, 4 en 6), anderzijds zal het project een wetenschappelijke steunpilaar zijn voor beslissingen omtrent de ontwikkeling van aquacultuurprojecten in combinatie met mariene windmolenparken. De resultaten van het project kunnen ook meegenomen worden in MER-studies van de nieuw te ontwikkelen windmolenparken.

Partners: KBIN (MARECO), UGent (Onderzoeksgroep Mariene Biologie) en VLIZ

With the support of: Belspo

Contact: Lien Loosvelt

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.