Prep4BLUE

Europa heeft een bijzonder ambitieuze missie voor zijn oceanen. Het succes hiervan hangt deels af van hoe we met onze oceanen en zeeën omgaan. Hoe zetten we in op effectieve bescherming en ontwikkeling van duurzame blauwe economie? Het project Prep4Blue zet de krijtlijnen van de missie uit op vlak van onderzoek en innovatie.
Status
In uitvoering
Duur
jun 2022 - jun 2025
Type
DBC als partner, Internationaal project

In 2019 presenteerde de Europese Commissie haar 'Green Deal': een reeks beleidsinitiatieven om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Om de mariene en zoetwaterdoelstellingen van deze Green Deal te realiseren, werd de EU-missie 'Restore Our Oceans & Waters' in het leven geroepen. De missie sluit ook aan bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

De blauwe economie speelt een belangrijke rol in deze strategie, en de missie zal naar verwachting tastbare resultaten opleveren in 2030. In een eerste fase ligt de focus op het herverbinden van de samenleving met watergebonden ecosystemen. In dit kader is het Horizon 2020-project Prep4Blue van start gegaan.

Prep4Blue streeft ernaar om de krijtlijnen te bepalen die op vlak van innovatie en onderzoek nodig zijn om de doelstellingen van de missie te bereiken en de eerste fase te faciliteren. De resultaten van Prep4Blue zullen dienen om de missie ‘vuurtorens’ beter te ontwikkelen.

Het project werkt met 6 doelstellingen:

  • alle Europese, nationale en regionale initiatieven op één lijn brengen om de doelstellingen van de missie te realiseren;
  • richtlijnen ontwikkelen voor doelgerichte communicatiestrategieën waarbij bewoners en belanghebbenden worden betrokken;
  • zorgen voor actieve burgerparticipatie en kennisbeheer, en nagaan hoe oplossingen en gebruikers met elkaar verbonden kunnen worden;
  • de faciliterende omgeving economisch en qua regelgeving ondersteunen (waarborgen van publieke en private investeringen),
  • maatregelen en modellen ontwikkelen voor stakeholderparticipatie en co-ontwikkeling; en
  • implementatie van opschaling van innovatieve oplossingen om missiedoelen te bereiken.

De Blauwe Cluster ontwerpt samen met de partners een selectietool voor "stakeholder engagement" methodologieën. We organiseren een co-design workshop en stellen een beleidsnota op om de "stakeholder engagement" strategie van EU-missie 'Restore Our Oceans & Waters' te verrijken. Verder ontwikkelen we methodes voor- en gaan we in interactie met het actieve bedrijfsleven.

Partners: IFREMERConference of Peripheral Maritime Regions & EuroMarine Association (Frankrijk); ERINN Innovation LtdUniversity College Cork - National University of IrelandGalway Atlantic Aquaria (Ierland); De Blauwe ClusterJoint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans Vlaams Instituut voor de Zee (België); German Marine Research,  Consortium,& Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD & S.Pro - Sustainable Projects GmbH (Duitsland); University of Southern Denmark (Denemarken); Centro Tecnológico del Mar Institut de Ciències del Mar (Spanje);Nordland Research Institute (Noorwegen); en National Research Council (Italië).

Met de steun van: de Europese Commissie in het kader van Horizon Europe 2021 

Contactpersoon: Kinnie De Beule

gefinancierd door de europese unie logo

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.