Procedure

Een project doorloopt verschillende fasen van idee tot volledige projectaanvraag. In elke fase worden een aantal criteria gehanteerd om te beoordelen in welke mate het project inpasbaar is in de clusterstrategie en voldoende matuur is voor verdere uitwerking. De procedure moet toelaten om de projecten toe te leiden naar het beste financieringskanaal en om kwaliteit te verhogen zodat ook de slaagkans om subsidie te ontvangen toeneemt. Ook projecten die via andere financieringskanalen lopen en bijdragen aan de roadmaps, kunnen op begeleiding door De Blauwe Cluster rekenen.

Financiering van projecten

Reeds in de fase van het projectidee wordt nagegaan of het project in aanmerking komt voor de geoormerkte middelen van de Blauwe Cluster. De criteria die hiervoor gehanteerd worden zijn: inpasbaarheid in de roadmaps, samenstelling van het consortium en inpasbaarheid in het clusterinstrumentarium. 

Niet alle projecten zullen verder als clusterproject uitgewerkt worden omdat het om een niet-collaboratief project gaat, of andere financieringskanalen beter geschikt zijn. Zo zal de cluster de projecten toeleiden naar het beste financieringskanaal (vb. reguliere VLAIO projecten, H2020, Interreg, LIFE, ERA-NET, ...) en verdere ondersteuning bieden aan het consortium. 

Procesflow van projecten

Een project dat in aanmerking wenst te komen voor de geoormerkte middelen van de Blauwe Cluster volgt vanaf indiening van de 10-pager een formele procedure. 

De eerste fase bestaat uit een interne procedure die de cluster moet toelaten om een beslissing te nemen over de relevantie en impact van het project voor de blauwe economie. 

Indien het project groen licht krijgt, kan het verder uitgewerkt worden tot een full proposal. Zodra de cluster het project formeel heeft ingediend bij VLAIO, komt het project in een tweede fase terecht waarin het de normale procedure voor innovatieprojecten volgt. 

De finale beslissing over de financiële steun voor het project wordt genomen door het Hermes beslissingscomité. Hiermee bedraagt de totale doorlooptijd van een project van 10-pager tot goedkeuring beperkt tot 5 à 6 maanden.

Evaluatie van projecten

Om de kwaliteit van de clusterprojecten te waarborgen, wordt een project op verschillende momenten tijdens de projectcyclus geëvalueerd. 

In de eerste fase, is er op basis van de 10-pager een beoordeling door het managementteam van de cluster en wordt er een advies uitgebracht door de wetenschappelijke adviesraad (in geval van een onderzoeksproject). Op basis van beide adviezen, zal de stuurgroep beslissen om het project al dan niet te laten doorstromen naar de tweede fase. 

In de tweede fase gebeurt er opnieuw een evaluatie van het project, enerzijds door externe deskundigen en door VLAIO zelf. Op basis hiervan zal het Hermes comité een beslissing nemen om het project al dan niet de gevraagde steun toe te kennen.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.