Voorwaarden

Innovatieprojecten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen vooraleer ze ingediend kunnen worden bij de Blauwe Cluster. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de timing van indiening, het projectonderwerp (gelinkt aan de roadmaps) of het projecttype. Maar ook de partners zijn aan voorwaarden onderhevig als ze willen participeren in een clusterproject.

Wanneer?

De Blauwe Cluster werkt met calls voor projecten, die driemaal per jaar opengesteld worden:

Eerste call Periode januari-februari
Tweede call Periode april-mei
Derde call Periode september-oktober

Wat?

Om als clusterproject in aanmerking te komen, moet een project minimaal voldaan worden aan de clustercriteria:

  • het project past binnen de roadmap van één van de innovatiedomeinen;
  • de resultaten hebben een spill-over-effect naar de rest van de cluster.

Afhankelijk van de call kan het zijn dat er ook voorwaarden worden worden opgelegd inzake projecttype of thema.

Project samenwerking bovenaanzicht

Wie?

Een partnership moet op moment van indiening van een project aan volgende voorwaarden voldoen:

  • het consortium bestaat uit minimaal 3 bedrijven met een vestiging in Vlaanderen;
  • elke bedrijfspartner is lid van De Blauwe Cluster;
  • elke onderzoekspartner is geassocieerd lid of partner van De Blauwe Cluster.

Reeds bij indiening van de 10-pager moet er een engagement zijn vanuit alle partners om het project tot uitvoering te brengen en een lidmaatschap (of partnerschap) met de Blauwe Cluster aan te gaan gedurende de volledige looptijd van het project.

Kostprijs

Projecten worden intensief begeleid en opgevolgd door De Blauwe Cluster. Hiervoor wordt er per partner per project een vergoeding gevraagd van €5.310 (€1.190 na goedkeuring van de 10-pager door de Stuurgroep, €4.120 na goedkeuring door VLAIO, excl. BTW, tarief 2024). Voor haalbaarheidsstudies moet enkel een fee van € 1.190 betaald worden. 

Afhankelijk van het type lidmaatschap is de begeleidingsfee voor 1 of meerdere projecten reeds inbegrepen in het lidgeld. Op het niveau van de partners wordt de begeleidingsfee geplafonneerd op maximaal 10% van de toegekende subsidie voor de desbetreffende projectpartner.

Meer informatie over de verschillende lidmaatschapsformules vind je hier.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.