Ready4Decom

Windturbines in België zorgen gemiddeld 25 jaar voor groene stroom. Ondanks onze pioniersrol in installatie, gebruik en onderhoud van windparken ontbreekt ons de ervaring om windturbines duurzaam en professioneel te ontmantelen. Het Ready4Decom-project wil daar verandering in brengen.
Status
In uitvoering
Duur
apr 2023 - apr 2026
Type
DBC als partner, Nationaal project

Aangezien verschillende windmolenturbines het einde van hun dienst naderen, is het belangrijk dat een strategisch plan voor hun ontmanteling wordt uitgewerkt. Ready4Decom wil hieraan bijdragen door een eenduidige en gedragen strategie te ontwikkelen voor zowel on- als offshore windturbines in samenwerking met stakeholders van de quadrupel helix.  

De strategieontwikkeling van Ready4Decom focust zich rond vier verschillende onderwerpen:

  • Juridisch aspect: Eerdere studies toonden aan dat er te veel fragmentatie en inconsistenties zijn in het huidige Europese, federale en gewestelijke wetgevend kader over ontmanteling. Daarom wordt onderzocht hoe de relevante wetgeving kan worden verbeterd.
     
  • Logistiek & verwerking: Het project richt zich ook op de logistieke uitdagingen bij het ontmantelen van windturbines op zee en op land. De manier van ontmanteling zal een impact hebben op de organisatie van de logistieke flow, en omgekeerd.
     
  • Maatschappelijk draagvlak: De uitdagingen op energiegebied hebben hun effect op de maatschappij niet gemist. Het is dan ook belangrijk dat het publiek correct geïnformeerd wordt over wat er met windturbines gebeurt op het einde van hun levensduur.
     
  • Groeistrategieën en opportuniteiten voor bedrijven: De opgedane kennis in het project zal worden gebundeld en vertaald in specifieke mogelijkheden voor bedrijven om (nieuwe) activiteiten uit te rollen in de markt van ontmanteling en repowering. 

Aan de hand van bovenstaande vier onderwerpen wil Ready4Decom bijdragen tot een echt haalbare circulaire economie om een duurzame toekomst voor windenergie te verzekeren en een positieve impact te hebben op het sociale, economische en ecologische welzijn van onze gemeenschap. 

Partners:  Belgian Offshore Cluster; OWI Lab; Belgian Offshore Platform; Haven Oostende; Port of Antwerp Bruges; ODE; EDORA; en OVAM.

Met financiële steun van: Belgium Builds Back Circular

Dit project wordt gefaciliteerd door De Blauwe Cluster en POM West-Vlaanderen. 

Contactpersoon: Stefaan Mensaert

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.