SeaChem

SeaChem legt zich toe op training van beginnende onderzoekers die zich bezighouden met de productie en valorisatie van zeewierbiomassa. Het project wil het draagvlak in de EU hiervoor verhogen door onder andere actuele problemen in de offshore zeewierteelt aan te pakken.
Status
In uitvoering
Duur
okt 2022 - sep 2026
Type
DBC als observer, Internationaal project

Het SeaChem-project streeft ernaar om 10 jonge en veelbelovende doctoraatstudenten een kwalitatieve training aan te bieden rond offshore teelt en valorisatie van zeewier. Het doel daarbij is hen in staat te stellen om de wetenschappelijke vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een carrière uit te bouwen in het snel groeiende gebied van productie en gebruik van zeewierbiomassa.

In diverse sectoren wordt er gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen om chemische stoffen te produceren. De daaruit voortvloeiende negatieve impact op het milieu zorgt ervoor dat de vraag naar een kosteneffectieve, hernieuwbare en duurzame productie van hoogwaardige biochemische stoffen stijgt.

Binnen dit kader wordt er in toenemende mate gekeken naar hernieuwbare en duurzame alternatieven uit biomassa. SeaChem gaat na hoe innovatieve mogelijkheden in de offshore zeewierproductie hierop kunnen inspelen.  

Onderzoeksdoelstellingen

  • Duurzame technologieën voor offshore aquacultuur ontwikkelen die kunnen worden geïntegreerd in reeds bestaande offshore-infrastructuur (zoals windmolenparken en in onbruik geraakte booreilanden) waar de duurzaamheid van roestvrijstalen constructies in het mariene milieu wordt beoordeeld en gemonitord; 
  • Toekomstbestendige geavanceerde technologieën voor de teelt van zeewier ontwikkelen door de huidige en toekomstige optimale omstandigheden voor de offshore zeewieraquacultuur te definiëren (onder andere via geo-mapping van ideale locaties voor zeewierproductie); en
  • Geavanceerde duurzame extractietechnieken ontwikkelen die gebruik maken van intensievere chemische en enzymatische processen waarmee een groot spectrum aan hoogwaardige chemische verbindingen kan worden geëxtraheerd.

Partners: KU Leuven (coördinator); Hogere Zeevaartschool; Universiteit van Galway (Ierland); Bantry Marine Research Sation (Ierland); Institut de la Corrosion SASU (Frankrijk); en Universiteit van Kopenhagen (Denemarken). 

Rol van De Blauwe Cluster: observer

Met financiële steun van: de Europese Unie via het HORIZON-programma

Contactpersoon: Sofie Van Den Hende

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.