SiteSEA

De partners in het project SiteSEA streven ernaar om de rentabiliteit van aquacultuur op het vasteland in Vlaanderen te verhogen. Daarbij hebben ze twee pistes voor ogen: enerzijds de kosten te verlagen door gebruik te maken van industriële reststromen, en anderzijds extra inkomsten genereren via blauw toerisme.
Status
Afgelopen
Duur
okt 2022 - mei 2023
Type
DBC-project

Het SiteSEA-project onderzoekt nieuwe vormen van mariene aquacultuur op het vasteland die toelaten om blauw toerisme te integreren in een business model. Meer specifiek zal het project vertrekken van de kweek van diklipharder - met een smaak tussen die van zeebaars en zalm - in combinatie met de kweek van zilte groenten.

Daarbij zal gebruik gemaakt worden van industriële reststromen om de kweekkosten te verlagen. Het integreren van deze reststromen, nieuwe kweeksoorten en nieuwe belevingstechnologieën zal een bezoek aan een kwekerij boeiend maken voor een breed publiek. Beide elementen kunnen een positief effect hebben op de rentabiliteit van landgebaseerde aquacultuur.  

In dit verband zal het SiteSEA-consortium de technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid onderzoeken aan de hand van desktopstudies, initiële kweektesten, interviews en workshops. Het project moet een antwoord bieden op onder andere volgende vraagstukken:

  • Is de diklipharder een geschikte soort om in een recirculatiesysteem (RAS) te kweken en als commercieel product op de markt te brengen?
  • Kunnen de geselecteerde zilte groenten in een zoutwater aquaponic systeem gekweekt worden?
  • Hoe kan de geïntegreerde kweek van diklipharder en zilte groenten technisch worden bewerkstelligd?
  • Hoe kunnen industriële reststromen zoals CO2 en laagcalorische restwarmte worden geïntegreerd in het kweekconcept en welk effect heeft dit op de kosten?
  • Welke visualisatietechnologie garandeert een hoog belevingsgevoel zonder in te moeten boeten op biosecurity? Welke beleving zoeken de diverse doelgroepen?
  • Welke vermarktingscenario's zijn mogelijk voor diverse doelgroepen? Hoe kan men deze doelgroepen naar de site lokken?
  • Welke bijkomende investering is noodzakelijk om integratie van toerisme in een kwekerij te bewerkstelligen? Welke opbrengsten zijn mogelijk door deze integratie?

Indien deze haalbaarheidsstudie een technisch en economisch haalbaar concept oplevert, zal geïnvesteerd worden in een vervolgproject dat moet toelaten om het SiteSEA-concept in een real-life omgeving te evalueren en verder te optimaliseren.

Partners: Bert Groenendaal Consulting, Biostoom Oostende, The Outsider Coast, Poppr en ILVO 

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Jurgen Adriaen

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.