SMART-GBF

In het eerst gebouwde windpark op de Thorntonbank installeerde C-Power 6 windturbines op gravity based foundations (GBF). Het project streeft ernaar om een inspectie- & monitoringstrategie voor GBF structuren uit te werken om de onderhoudskosten te beperken en de levensduur van deze structuren potentieel te verlengen.
Status
Afgelopen
Duur
apr 2019 - dec 2021
Type
DBC-project

Het SMART-GBF project beoogt de ontwikkeling van low-cost strategieën voor inspectie en continue monitoring specifiek voor gravity based foundations (GBF) van offshore constructies, met het oog op een verbeterde beheersing van de operations & maintenance-kosten (O&M) en het faciliteren van een potentiële levensduurverlenging.

Hierbij wordt er gestreefd naar een reductie van de hardwarekost door het elimineren van onnodige sensors aan de hand van virtual sensing, en door de inzet van alternatieve sensortechnologieën. Ook zullen visuele inspecties minder frequent uitgevoerd moeten worden, de inspecties zullen ook efficiënter verlopen dankzij het gebruik van digital twin monitoring.

2 GBF’s zullen uitgerust worden met diverse monitoring strategieën om zo de projectresultaten te verifiëren. De verzamelde data zal nadien verwerkt worden in een dataplatform om operatoren te ondersteunen bij het nemen van beslissingen rond de onderhoudsplanning, alsook ter ondersteuning van een eventuele beslissing tot levensduurverlenging van de GBF.

Partners: C-Power, Elsyca, 24Sea

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Kristien Veys

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.