SOIL-TWIN

Het ontwerp van monopile funderingen voor offshore windturbines vertoont nog steeds significante verschillen met de werkelijke in-situ metingen. De stijfheid van de grond naast de paal kan op basis van de huidige rekenmodellen van de grond niet correct worden ingeschat.
Status
Afgelopen
Duur
jan 2020 - dec 2022
Type
DBC-project

Concreet werden 2 algemene wetenschappelijke doelen voor dit project geformuleerd:

  1. Ontwikkelen van een data-gedreven bodemmodel en een geïntegreerd constructiemodel dat in staat is om de waargenomen eerste resonantiefrequenties van de gehele windturbine binnen 2% te bepalen.
  2. Ontwikkelen van een model-update- en monitoringstrategie om in-situ metingen te vertalen naar geotechnische parameters om zo variaties in de bodem en in de tijd te kwantificeren en vervolgens O&M-beslissingen en mogelijke levensduurverlenging te ondersteunen.

Hiervoor zal het consortium gebruik maken van de vele unieke in-situ metingen die door OWI-lab (VUB) over de afgelopen jaren in kader van verschillende onderzoeksprojecten werden verzameld. Ook zullen labo tests worden uitgevoerd binnen zowel VUB als UGent en in het nieuw Coast and Ocean Basin (COB) in Oostende.

Dit project past binnen het Hernieuwbare Energie en Zoetwaterproductie domein van De Blauwe Cluster met de voornaamste doelstelling om (i) de levensduur van bestaande monopile funderingen te maximaliseren. (ii) Het ontwerp van monopiles voor nieuwe de offshore concessies te optimaliseren. In België is er tot 2030 een verwachtte investering van €mio 770 (capex) in offshore XL monopiles. De gekwantificeerde impact van dit project is zowel te verwachten als een kostenbesparing van engineering, fabricage & installatie; maar zal ook belangrijk zijn binnen de verlenging van de levensduur van bestaande wind turbines. 

De “Industrial Advisory Board” (IAB) van dit basisonderzoeksproject is samengesteld uit 8 leden afkomstig uit de volledige waardeketen voor offshore wind in België; gaande van projectontwikkelaars, aannemers voor mariene werken, geotechnische consultants en consultants voor structural monitoring.

Partners: VUB en UGent

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Kristien Veys

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.