SUSANA

Om onze kusten te beschermen tegen het geweld van de zee, wordt steeds vaker een beroep gedaan op natuurlijke oplossingen. Voor dergelijke oplossingen moet echter veel zand gewonnen worden, en dat heeft een effect op het mariene ecosysteem. SUSANA brengt beide ecosystemen en de impacten in kaart.
Status
In uitvoering
Duur
feb 2023 - mrt 2026
Type
DBC-project, Nationaal project

De stijgende zeespiegel brengt natuurgebaseerde oplossingen, zoals de aanleg van duinen voor de dijk, steeds meer onder de aandacht. Bedoeling is dat deze natuur gebaseerde oplossingen ons niet enkel beschermen tegen overstromingen, maar dat ze ook andere ecosysteemdiensten leveren, zoals een aangename omgeving voor recreatie, verhoogde biodiversiteit, minder zandoverlast achter de duinen, etc. 

Het SUSANA-project (Sustainable use of sand in nature-based solutions) streeft ernaar om een gekoppeld model te ontwikkelen om de voor- en nadelen van dergelijke oplossingen af te wegen. Dit model kan helpen om een langetermijnstrategie voor duurzaam gebruik van zand in natuurgebaseerde oplossingen te ontwikkelen.

Het project richt zich daarbij op twee aspecten van duurzaamheid: zandig materiaal met lagere kwaliteit (her)gebruiken; en de effecten van zandwinning maximaal beperken.  

De specifieke onderzoeksvragen binnen dit project zijn:

  1. In hoeverre kunnen ook alternatieve zandbronnen de nodige ecosysteemfuncties en -diensten leveren binnen een duin-voor-dijk?
  2. Wat is de impact van verschillende zandwinningsregimes op de ecosysteemfuncties en -diensten van het bodemecosysteem op de verschillende zandbanken, zowel op de plaats van extractie, als op de verder gelegen waardevolle grindbedden?

Op basis hiervan zal een gekoppeld ecosysteemdienstenmodel ontwikkeld worden, waarmee we de voor- en nadelen kunnen afwegen van enerzijds de aanleg van een duin-voor-dijk, en anderzijds de zandwinning die daarmee gepaard gaat.

Partners: Universiteit Antwerpen (coördinator), Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) en KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen).

Met financiële steun van: VLAIO

Contactpersoon: Kristien Veys

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.