Testerep

De Vlaamse kust zoals we die kennen is het resultaat van een eeuwenlange wisselwerking tussen zee, land en mens. Vroeger zag de kustlijn er namelijk heel anders uit. Het project Testerep onderzoekt hoe de kustlijn over tijd geëvolueerd is en wat we eruit kunnen leren voor het heden en de toekomst.
Status
In uitvoering
Duur
okt 2021 - sep 2025
Type
DBC als observer, Nationaal project

De Vlaamse kuststreek heeft een lange en complexe geschiedenis achter de rug. Hoe het landschap er vandaag uitziet is het resultaat van de interactie tussen natuurlijke processen en menselijke ingrepen. Onderzoek naar de geschiedenis van onze kuststreek leverde ons al heel wat boeiende kennis op. Maar er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord, zoals:

  • Hoe is de kustlijn in de afgelopen 5000 jaar geëvolueerd?
  • Welke gebieden raakten overstroomd en geërodeerd bij stormvloeden?
  • Welke archeologische sporen van vroegere bewoning en exploitatie liggen er nog bewaard op land en in zee?

Deze vragen wil een interdisciplinair team van onderzoekers beantwoorden in het ‘Testerep’-project. Het project dankt zijn naam aan het deels door de zee verzwolgen schiereiland Testerep, dat ooit voor de Vlaamse kust lag tussen Nieuwpoort en Bredene, en vandaag een interessante case study is om het Vlaamse kustlandschap te bestuderen. Niet in het minst omdat de onderzoekers kunnen verder bouwen op reeds heel wat verzamelde data en kennis over het gebied.

testerep reconstructie

Onderzoek naar de vroegere milieuomstandigheden en de evolutie van het kustlandschap enerzijds en hoe de mens zich aanpast aan een leven in de kustzone anderzijds, kan ons heel wat bijbrengen om de kustlijn in de toekomst duurzaam te beheren. Daarom zal de wetenschappelijke data en kennis verworven binnen het project doorstromen naar diverse belanghebbenden uit het beleid, de bedrijfswereld en het brede publiek.

Hiervoor zullen de projectpartners onder andere sterk inzetten op de vertaling van de opgedane kennis naar visualisaties en communicatieproducten.  Op die manier zal project Testerep het brede publiek kunnen sensibiliseren rond kustdynamiek en kwetsbaarheid, toerisme stimuleren, erfgoedbeheer ondersteunen en inzichten leveren voor een duurzaam kustmanagement in de toekomst.

Partners: VUB – Maritime Cultures Research Institute (MARI)Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ); KULeuven – afdeling Hydraulica; en howest – Digital Arts & Entertainment Research (DAE)

Met steun van: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)

Contactpersoon: Soetkin Vervust

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.