ValgOrize

Zeewieren en micro-algen zullen tegen 2050 een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselvoorziening. Om innovatie in de sector te stimuleren, wil ValgOrize een open platform creëren voor duurzame productie van smaak- en kwaliteitsvolle algenproducten.
Status
Afgelopen
Duur
jul 2018 - sep 2022
Type
DBC als observer, Internationaal project

Tegen 2050 dreigt er een wereldwijd tekort aan eiwitten voor menselijke voeding. En hoewel 70% van het aardoppervlak bestaat uit water, komt slechts 2% van onze voeding uit de zeeën en oceanen. Zeewieren komen hierdoor meer en meer in het vizier als alternatieve eiwitbron. 

Wereldwijd wordt ongeveer 90% van de algen gebruikt voor voedseltoepassingen. In Europa is dat slechts 9%. De productie van zeewier in Europa hinkt echter sterk achterop in vergelijking met Azië en heeft nood aan een serieuze inhaalbeweging. 

Een ander euvel waar de algenindustrie in Europa tegenaan loopt, is de acceptatie en appreciatie van algen als voedingsbron. Het is duidelijk dat de smaak van algen, waar de Europese consument niet vertrouwd mee is, de ontwikkeling van de sector tegen houdt. 

Het ValgOrize project wil de uitdagingen aan beide uiteinden van de waardenketen tegelijkertijd aanpakken. De algemene doelstelling is lokaal algenbiomassa (zowel micro- als macro-algen) te kweken met hoge kwaliteit en stabiliteit en die garanties biedt inzake voedselveiligheid. 

Er zal een kennisplatform ontwikkeld worden rond de manipulatie van de groeicondities van algen ter verbetering van smaak, textuur en kleur. Het platform zal kennis delen inzake onderzoek en ontwikkeling op vlak van: 

  • smaakprofiel en smaakoptimalisatie
  • voedselveiligheid en nutritionele samenstelling
  • duurzame kweek met zero waste
  • consumentenacceptatie en sectorontwikkeling

Dat platform moet inzicht verschaffen in de mogelijkheden van lokale kweek, verwerking en opschaling. Daarnaast worden minstens twee demo-productiesites opgesteld: eentje voor zeewier en eentje voor micro-algen. 

Een haalbaarheidsstudie en marktonderzoek worden ten slotte vertaald in een roadmap voor investeerders: hoeveel geld is nodig om de algenproductie op te schalen van pre-commerciële fase (de demo’s) naar commerciële fase?

Partners: ILVO, VITO, NIOZ, HZ University of Applied Sciences, North Sea Farmers, Zeewaar B.V., ULCO, Université de Lille, Nausicaá, University of Greenwich en Marine Biological Association

Met de steun van: Interreg 2 Zeeën-programma

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.