Oostende

0.666: Circulair ondernemen

Hoe kan je kwetsbare jongeren motiveren en inspireren om een waardevolle bijdrage te leveren aan een duurzame circulaire economie? O.666 zocht het uit en komt met een aantal innovatieve oplossingen voor de dag.

Op de Oostendse Oosteroever vind je langs de oude visserskaai het jonge collectief 0.666. Deze samenwerking tussen heel uiteenlopende stakeholders is een proeftuin voor circulaire economie en sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Michiel De Baets, coördinator van het vernieuwende initiatief, licht toe: "Die stakeholders zijn jongerenorganisaties, kunstenorganisaties, jonge ondernemers, organisaties die met circulaire economie bezig zijn. Met die 10 organisaties hebben we O.666 gevormd".

Het collectief heeft zijn intrek genomen in het gebouw van een voormalige vissersco√∂peratieve. Opvallend is dat dit gebouw in het midden ligt van nieuwe luxueuze appartementen aan de ene kant en de oude visserswoningen aan de andere kant. 

Op dit moment is er nog weinig interactie tussen de nieuwe en de oude bewoners. Maar daar willen de initiatiefnemers iets aan doen: "Met ons gebouw willen wij de brug spelen, de mensen gaan verbinden en in contact brengen met elkaar."

In het oude gedeelte van de wijk is er veel armoede en zijn er heel wat kwetsbare jongeren. Een van de belangrijkste doelstellingen van 0.666 is dan ook deze jongeren richting arbeidsmarkt te sturen. Daartoe worden er heel wat vernieuwende projecten opgezet.

Een van die projecten draait om het hergebruik van afval uit de zee: "Wij gaan leistenen maken met plastiekafval dat we vinden langs de kustlijn. Dat afval gaan we vermalen tot een korrel en die korrel gaan we bakken tot een soort leisteen."

Lees meer over de thema's Blauw toerisme en Oceaanvervuiling & afvaloplossingen.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.