Oostende

C-Power: eerste offshore windmolenpark in België

Sinds 2009 produceren de offshore windturbines van C-Power groene energie in de Belgische Noordzee. Daarmee luidde het bedrijf het begin in van het Belgische offshore wind-verhaal.

C-Power is het oudste offshore windmolenpark van het land. In 2008 werden de eerste zes windturbines van het park gebouwd en in gebruik genomen. Ondertussen telt het park maar liefst 54 windtubines. Die leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en het realiseren van de klimaatdoelstellingen.  

"Wij produceren jaarlijks één miljoen megawattuur. Dat is ongeveer het gebruik van 300.000 gezinnen", vertelt Dirk Magnus, CEO van C-Power. Het project is verder ook goed voor een significante vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot in België met maar liefst 415.000 ton.

Windmolens in de Noordzee staan in sterke mate bloot aan de grillen van de natuur. Voor een goede werking van het windmolenpark is het dan ook essentieel dat alles goed gemonitord en onderhouden wordt. Dat gebeurt vanuit de controlekamer van C-Power in Oostende. 

Dirk Magnus licht toe: "De maritieme coördinator kijkt waar de mensen en de boten zitten en hoe de weersomstandigheden zijn, want we zijn zeer weersafhankelijk. Daarnaast heb je de schermen waarop je alle belangrijke parameters van de windmolens en het transformatorstation ziet." 

Ondertussen zijn ook heel wat andere offshore windmolenparken aangelegd in het Belgische deel van de Noordzee. De oorspronkelijke zone die hiervoor voorzien was, is al volledig volgebouwd. Momenteel is men dan ook bezig om een tweede zone voor offshore windmolens open te stellen.

Daarnaast zijn ook de windmolens geëvolueerd. De installaties zijn groter geworden en de productiecapaciteit is toegenomen. Wereldwijd komen er meer en meer offshore windmolenparken bij. Het is dan ook duidelijk dat offshore windenergie niet meer uit het energielandschap weg te denken is. 

Lees meer over het domein Hernieuwbare energie & zoetwaterproductie.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.