Blankenberge

Duinen: bron van zoet water

Onder de duinen bevindt zich een aanzienlijke voorraad aan zoet water. De duinen houden die goed vast. Brede duinen zijn dan ook belangrijk, want ze zorgen voor een grote zoetwaterreserve.

De kustverdediging en droogteproblematiek zijn twee hot topics binnen het thema van de klimaatverandering. De studie van het grondwater, het vakgebied van hydrogeoloog Dieter Vandevelde, wordt dan ook door velen met interesse gevolgd.

“Waar de duinen smal zijn, zoals de duinenstrook tussen Zeebrugge en Blankenberge, creëert zich een uitdaging voor de nabije toekomst. Als de zeespiegel komt te stijgen, zal ook de kwel in de polders toenemen. Dat is een systeem van communicerende vaten, waarbij de duinen optreden als buffer. Daarom is de breedte van de duinen zo belangrijk. Anders krijgen we in de polders zout water in plaats van zoet water.” 

Het TOPSOIL-project is een samenwerking binnen Europa om de ondergrond beter te wapenen tegen klimaatverandering. “We gaan daarbij na hoe we de zoetwaterlens (zoet water drijft op zout water, red.) kunnen vergroten. We hebben heel de kust in 2017 in kaart gebracht met een helikopter. Op basis van deze kaart starten we met een aantal concrete proefprojecten aan de Westkust. Het is immers gebleken dat als we een duin 1 centimeter ophogen we een 40 centimeter grotere zoetwaterlens krijgen. Dat is dus een factor van 1 op 40.” 

Lees meer over de domeinen Hernieuwbare energie en zoetwaterproductie en Kustbescherming en gebruik van minerale rijkdommen.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.