Blankenberge

Kustfront: focus op kwalitatieve groei

De druk op de schaarse beschikbare ruimte aan de kust neemt almaar toe. Om een kwalitatieve groei te garanderen, zet de provincie West-Vlaanderen in sterke mate in op overleg en samenwerking tussen alle betrokken actoren.

De verstedelijking heeft een ernstige impact op de leefwereld en leefomgeving aan de kust. In de kustgemeentes moet de beperkte ruimte door heel diverse actoren gedeeld worden. Dat brengt heel wat uitdagingen en soms ook conflicten met zich mee.

Hannelore Malfait, Gebiedswerking Kust Provincie West-Vlaanderen, licht toe: "Om de groei aan de kust in goede banen te sturen, heeft de provincie een heel participatief proces opgezet. Via dit proces worden de lokale bevolking, deskundigen en lokale overheden nauw betrokken bij de uitwerking van een traject."

Herdenken van het kustfront

Bedoeling is om via dit participatief project het draagvlak voor nieuwe initiatieven te vergroten. Daarbij durft men ook wel eens van de platgetreden paden af te wijken. Zo wordt de afbraak van een hotel op de dijk in Blankenberge aangegrepen om dieper na te denken over de functie van een dijk.

Hannelore Malfait: "In Blankenberge hebben we een typische, heel sterk bebouwde dijk die een barrière vormt tussen het strand en de stad. We vertrokken dan ook vanuit de vraag hoe we die dijk een stukje kunnen verluchten. Is het mogelijk om gaten te creëren of bepaalde stukken hoger te gaan bebouwen?"

Uitgangspunt daarbij is dat dergelijke ingrepen een positieve impact moeten hebben op het stedelijke weefsel: "We zijn op zoek gegaan naar mechanismen om de kwaliteit van die dijk te gaan verbeteren."  Maar dat is wel niet altijd makkelijk te combineren met de toeristische en economische belangen.

Om van een dergelijk traject een succesverhaal te maken, moet het ook gedragen en ondersteund worden door de lokale overheid. In het hogerop vermelde geval van de dijk van Blankenberge is er een duidelijk masterplan opgesteld. De stad Blankenberge neemt daarbij het wetgevend kader voor haar rekening. 

Lees meer over de thema's Blauw Toerisme en Kustbescherming & gebruik van minerale rijkdommen.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.