Blankenberge

Ontzilting: van zout naar zoet

Na de warme zomers van de afgelopen jaren dregit waterschaarste een watertekort te worden. Ontzilting van zeewater biedt misschien een oplossing. Inge Genné, programmamanager ‘Water Management & Technologie’ bij VITO NV, gaat hier dieper op in.

“Door de druk op onze zoetwatervoorraden is er een duidelijke ‘sense of urgency’. Dit creëert een dynamiek en een breed draagvlak om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen over domeingrenzen heen."

"Het is belangrijk om rekening te houden met alle functies en gebruikers van water. Wij vanuit het VITO werken samen met VMM, de Watergroep, Aquafin en De Vlaamse Waterweg aan een transitieoefening om innovatiepaden af te lijnen.”

Een mogelijke bron van water voor mens en milieu is de zee. “Ontzilting vraagt ongelooflijk veel energie, maar is niet onhaalbaar. Het wordt daarom pas interessant als we er andere industrieën, zoals wind- en zonne-energie aan kunnen koppelen."

"Het ontziltingsproces moet ook worden ingepland in de ruimtelijke context: op land of offshore? Creëren we een grote centrale of opteren we voor een netwerk van kleine ontziltingsinstallaties? Wat met de opslag van het ontzilte water? Het transport? Wat met de pekel?"

inge genne over ontzilting op strand

Er zijn nog veel vragen op dit moment. Vanuit de Blauwe Cluster werken we momenteel aan twee haalbaarheidsstudies om strategische pilootprojecten rond ontzouting van zeewater af te lijnen.”

 

Lees meer over het domein Hernieuwbare energie en zoetwaterproductie.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.