Het Gemeentebestuur van Middelkerke kiest voluit voor een nieuwe, innovatieve vorm van kustverdediging én kustbeleving: een groene promenade voor Westende.

De aanleg van de #mkpromenade is een sleutelproject van het Middelkerkse beleidsplan en het Masterplan Kustverdediging van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). De werken zijn gestart op 18 januari 2021. Als alles volgens plan verloopt, zal de volledige nieuwe Westendse zeedijk op 30 juni 2023 opgeleverd worden. 

Vorig jaar sleepte het ontwerp voor de nieuwe, groene zeedijk van Oostende nog twee prijzen in de wacht tijdens de uitreiking van de Blue Innovation Awards: de Blue Innovation Captain, de prijs voor een inspirerend project van een overheidsinstantie, en de Inspirational Blue Wave, die door het publiek uitgereikt werd. Deze awards werden uitgereikt door De Blauwe Cluster.

Concept

 Om de bescherming van de kust en het hinterland tegen stormvloeden te verzekeren, wordt de traditionele piste van beton en zandsuppleties verlaten en geopteerd voor een zachte, meer natuurlijke vorm van kustbescherming. Streefdoel daarbij is een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke promenade tot stand te brengen. 

Het komt er in feite op neer dat er in twee van de drie projectzones een helmgraszone wordt aangelegd voor de dijk. In de toeristische centrumzone wordt dan weer geopteerd voor een golfdempende uitbouw. Dat is een zeedijk in twee niveaus, waarbij het lagere niveau de kracht van eventuele zware golven grotendeels opvangt. 

Budget en financiering

De nieuwe zeedijk heeft niet alleen een innovatief en duurzaam karakter, maar is ook vanuit financieel standpunt interessant. Een traditionele renovatie van de zeedijk zou namelijk 70% meer kosten.  

Het gemeentebestuur van Middelkerke investeert ongeveer € 15 miljoen in het project, maar kan ook rekenen op Europese middelen via het Interreg 2 Seas-programma. Daarnaast is er ook financiële ondersteuning vanuit het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, dat het aspect kustveiligheid voor zijn rekening neemt. 

Verloop van de werken

De werken zullen in drie fasen uitgevoerd worden. Iedere projectfase loopt tussen september en juni van het daaropvolgende kalenderjaar. In de zomerperiode worden de werken stilgelegd zodat de reguliere zomerse activiteiten op de dijk niet verstoord werden. Zo blijft toerisme tijdens de werken perfect mogelijk.

Bekijk de verschillende fasen van de werken

Fase 1: Noordzeelaan tot Oceaanlaan

De eerste fase van de werken startte op 18 januari 2021. Startpunt is het strand en de zeedijk ter hoogte van de Noordzeelaan. Sinds 18 januari wordt de eerste strook grasdijk aangelegd. Aansluitend wordt de bovenlaag gerenoveerd. Tegen de zomer van 2021 moet deze fase afgerond zijn.

Fase 2: Noordzeelaan tot Rauschenbergplein

In september 2021 starten de werken aan de golfdempende uitbouw (GDU) in Westende-Bad, gecombineerd met de herinrichting van het Rauschenbergplein. De golfdempende uitbouw is een stijlvolle, lager gelegen wandeldijk die ook dient als keermuur bij extreme golfslag.

Fase 3: Rauschenbergplein tot Grand Hotel Bellevue (de Rotonde)

De laatste projectzone gaat van start in september 2022, loopt tot aan de Rotonde en moet afgewerkt zijn tegen juni 2023. Met de aanleg van een groene grasdijk van 650 meter en een nieuwe bovenlaag is dit het langste projectonderdeel.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.