Alternatieve oceaanenergie: een ideale match met offshore wind?

De partners in het eMSP-project ontwikkelen strategieën om de mariene ruimtelijke planning in de Noordzee, de Baltische Zee en daarbuiten te ondersteunen. Op 30 november vond er een bijeenkomst plaats met de Community of Practices in Den Haag.
Nieuws
20 december 2022
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Zo'n 50 deelnemers uit de industrie, het beleid en het onderzoek uit het Noordzee- en Oostzeegebied namen deel aan een debat over de integratie van alternatieve energie in offshore windparken. De resultaten zullen worden gebruikt om aanbevelingen te formuleren over hoe de mariene ruimtelijke ordening en regelgeving hierop kunnen worden aangepast.

Bevindingen

Terwijl de momenteel aangekondigde versnelling in offshore wind een belangrijke uitdaging is voor de offshore markt op zich, moeten we ervoor zorgen dat we tegelijkertijd het enorme potentieel van complementaire technologieën ontsluiten.

De energietransitie zal pas een succes zijn als we het hele energiesysteem indachtig zijn. Daartoe moeten we productie en consumptie in evenwicht brengen, naar de laagst mogelijke kostprijs streven en tegelijkertijd de kwaliteit van het ecosysteem respecteren.

Hoewel wind op zee nog steeds de goedkoopste manier is om heel wat megawatt aan hernieuwbare energie te realiseren, kan zonne-energie een disruptieve technologie zijn in het streven naar diversificatie, hybridisatie en elektrificatie van het energiesysteem.

Zonne-energie is de ultieme kampioen wat het snel verminderen van LCOE betreft, en zal hoe dan ook op zee uitgerold worden.

Hoofd Offshore - Global Power bij Tractebel

Tine Boon

Hoofd Offshore - Global Power bij Tractebel

Kostprijs

Door hernieuwbare energiebronnen te combineren, kan het gebruik per m² zeeoppervlak worden verhoogd. Golf- en zonne-energie bieden complementaire energieprofielen naast windenergie en zorgen voor betrouwbaardere energiesystemen.

De combinatie van golf, wind en zon zal de kosten van het energiesysteem verminderen. Volgende stappen zijn de technische integratie van alternatieve vormen van energie in windparken en de netaansluiting.

Impressie van de CoP rond hernieuwbare offshore energie en multi-use in Den Haag

Om gezamenlijk gebruik in te plannen in de ontwerpfase van een windpark, is er nood aan duidelijkheid over de procedures om een windpark te betreden en er te opereren. Ook moeten er duidelijke mechanismes zijn om verantwoordelijkheden te delen. Dit moet garanderen dat er ruimte voor windturbines beschikbaar is en het delen van faciliteiten, apparatuur en infrastructuur mogelijk maken. 

Alle bovenstaande aspecten moeten worden geïntegreerd in ofwel mariene ruimtelijke ordening ofwel aanbestedingsprocedures.

Evolutie

Een multi-use context zal de groepsdynamiek veranderen. Om motivatie en waarde te creëren voor alle partijen, is het belangrijk om niet vast te houden aan beloftes en de blauwe economie te herdenken op basis van data- en technologiegedreven benaderingen.

Er is een nood aan adaptief beleid en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven enerzijds, en nieuwe vormen van betrokkenheid van stakeholders anderzijds. Stakeholders moeten daarbij ideeën en expertise uitwisselen en gebruik maken van wetenschap en technologie, om tot een beter beheer van onze zeeën te komen. 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.