De blauwe economie staat sterk op de kaart als het om innovatie gaat. De Blauwe Cluster is trots daar een wezenlijke bijdrage aan te kunnen leveren. We stellen graag enkele van onze realisaties aan jullie voor.

Al meer dan twee jaar zet het team van De Blauwe Cluster zich elke dag hard in om innovatieve projecten in de blauwe economie op te starten en te ondersteunen. Samen met Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen maar ook een resem aan internationale partners zetten we resoluut in op duurzame innovatie. In onze nieuwe brochure blikken we dan ook graag eens terug op onze verwezenlijkingen van de voorbije 2 jaar.

Volgende onderwerpen komen onder andere in de brochure aan bod:

- Aanpak van De Blauwe Cluster
- Aantal leden en partners 
- Selectie van onze projecten
- Foto's van onze activiteiten
- Ons team

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.