De blauwe economie blijft een sterkhouder van de Vlaamse economie

Vijf jaar geleden liet De Blauwe Cluster een studie uitvoeren om het belang van de blauwe economie in Vlaanderen in kaart te brengen. Hoe is het ondertussen met de sector geëvolueerd? Verdiep je in een update van deze studie.
Nieuws
16 april 2024
Delen
LinkedInTwitterFacebook

De blauwe economie is goed voor 5,2% van het Vlaamse binnenlands product. Dat blijkt uit een studie die De Blauwe Cluster vorig jaar bestelde bij onderzoeksbureau IDEA Consult om de economische en maatschappelijke relevantie van de blauwe economie in Vlaanderen na te gaan. 

De belangrijkste resultaten van de studie lees je hieronder. De studie geeft in elk geval weer dat de blauwe economie nog altijd een sterkhouder van de Vlaamse economie is, en dat er nog heel wat potentieel is voor verdere groei. 

Economische impact

Voor de berekening van de economische impact werd gebruik gemaakt van een combinatie van methoden, waaronder document- en dataonderzoek, online bevragingen en economische impactanalyses. Op basis van de meest recente gegevens was de blauwe economie in 2021 goed voor:

 • een output van 40,37 miljard €; 
 • een tewerkstelling van 175.902 voltijdsequivalenten;
 • een toegevoegde waarde van 15,44 miljard €; en 
 • een bijdrage aan het Vlaamse BBP van 5,2%.

Vergeleken met 2018 zijn de output en tewerkstelling toegenomen met 26%, is de toegevoegde waarde gestegen met 20% en kende de bijdrage aan het Vlaamse BBP een stijging met 15%.

Hiermee is de blauwe economie een sterkhouder voor de Vlaamse economie en is ze in omvang vergelijkbaar met de Vlaamse voedingsindustrie of de Vlaamse chemische en life sciences cluster.

Vuurtoren

Maatschappelijke impact

In het kader van de maatschappelijke relevantie van de blauwe economie werden onder andere vier gevalsstudies van De Blauwe Cluster nader onderzocht, met name:

 • RAINBOW: effecten van de weersomstandigheden op offshore windparken;
 • SYMAPA: geïntegreerde kweek van laagtrofische soorten en passieve visserij;
 • Design for Public Value at Sea: co-creatie van grootschalige multifunctionele structuren op zee; en
 • SSAVE: betere communicatie tussen varende objecten om autonome vaart mogelijk te maken. 

Uit de studie blijkt dat de blauwe economie een cruciale maatschappelijke impact heeft door een belangrijke bijdrage te leveren aan:

 • de transitie naar een circulaire economie;
 • de transitie naar duurzame energie; en
 • de transitie naar duurzame mobiliteit. 

De blauwe economie speelt ook een belangrijke rol bij de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, en dan in het bijzonder: 

 • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 13: Klimaatactie;
 • SDG 14: Leven in water; en 
 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie.

Rol van De Blauwe Cluster

Tijdens de studie werd ook onderzoek gedaan naar de rol van De Blauwe Cluster binnen de blauwe economie. Hiervoor werden enkele projecten onder de loep genomen. Uit het onderzoek blijkt dat deze projecten een duidelijke economische meerwaarde bieden met veelbelovend marktpotentieel. 

Dit suggereert dat een belangrijke rol is weggelegd voor De Blauwe Cluster om de embryonale
initiatieven in de blauwe economie van vandaag te helpen opstarten, doorgroeien en valoriseren tot
grootschaliger waardecreatie voor de toekomst.

Verdiep je in de resultaten van de studie

Studie van 2019

Deze studie is een vervolg op een eerdere studie die De Blauwe Cluster in 2019 bestelde bij IDEA Consult. Je kunt die studie hieronder vinden. 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.