Boost je kmo met financiële ondersteuning van ELBE

Ben jij als kmo actief in de sector van offshore hernieuwbare energie? Dan kom je in aanmerking om dankzij het ELBE Eurocluster-project financiële steun te ontvangen voor individuele dienstverlening en opleidingen. Grijp deze unieke kans en stel je ambities bij!
Nieuws
26 juni 2024
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Oproepen

Financiële ondersteunning voor individuele dienstverlening

De partners binnen het Europese project ELBE EUROCLUSTER hebben een oproep voor financiële ondersteuning van individuele diensten gelanceerd. Het tweede luik van deze oproep heeft een budget van € 130.000. Daarmee kunnen minstens 13 individuele kmo's financiële ondersteuning krijgen.

Types diensten

Deze oproep is gericht op Europese kmo's die een beroep doen op diensten binnen een van de volgende categorieën

 • Toegang tot testfaciliteiten. 
 • Internationale ontwikkeling.
 • Markt- en bedrijfsinformatie.
 • Ontwikkeling en technologieoverdracht.  
 • Expertise op het gebied van groene en IT-technologie. 

Geïnteresseerde kmo's moeten hun aanvraag samen met hun dienstverlener indienen of het type dienst beschrijven dat ze wensen te krijgen.

Selectie

Slechts een beperkt aantal indieners zullen uiteindelijk financiële ondersteuning ontvangen. Voor de selectie van deze kmo's zal gebruik gemaakt worden van onderstaande criteria:

 • Bedrijfsstrategie en opschalingspotentieel;
 • Relevantie voor de domeinen van ELBE Eurocluster; en
 • Pertinentie van de dienstverlener.

Financiële ondersteuning voor trainingen en opleidingen

De partners binnen het Europese project ELBE EUROCLUSTER hebben een oproep voor financiële ondersteuning van trainingen en opleidingen gelanceerd. Via het tweede luik van deze oproep kan een 14-tal kmo's elk  €13.500 aan financiële ondersteuning ontvangen. 

Geïnteresseerde bedrijven kunnen hierbij kiezen uit drie voorziene opleidingen met een vaste service provider, of opteren om zelf een voorstel te doen voor andere trainingen.

Met vaste service provider

 • Sustainability & digitalisation - Designing strategies for increased competitiveness and innovation
 • Sustainable business with focus on general Environmental, Social & Governance (ESG)  issues, UN Sustainability goals and materiality analysis
 • Factlines platform for ESG reporting (incl. SW-license)

De trainingsmodule die sustainable businesses behandelt, wordt onder meer aangeboden door ons lid Mantis Consulting. Zij leren je graag navigeren n op het gebied van duurzaamheid en CSRD. Ze bieden een CSRD-programma aan waarbij bedrijven op een pragmatische en praktische manier met CSRD aan de slag gaan. 

Eigen voorstel

Je kunt als bedrijf ook zelf een voorstel doen voor andere trainingen die dezelfde doelen bereiken als de hierboven vermelde drie modules. In dit geval moet je de training(en) beschrijven die je wilt volgen alsook de doelen die je met de trainingssessie wil bereiken. 

Kies je voor deze formule, dan is het noodzakelijk om in het aanvraagformulier ook de potentiële aanbieder(s) van de training te vermelden.

Selectie

Kmo's moeten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor financiële steun. Uit alle aanvragers zal een beperkt aantal Europese kmo's geselecteerd worden op basis van de volgende selectiecriteria:

 • Leiderschapskwaliteiten;
 • Schaalvergrotingspotentieel;
 • Duidelijke ambities om de duurzaamheidsdoelstellingen uit te voeren.
ELBE Offshore Energy

Deadline

Interesse om deel te nemen aan een van beide oproepen? Dien dan je aanvraag ten laatste op 31 augustus 2024 om 17 uur in via het EU Survey-platform:

Wil je graag nader kennismaken met de specifieke voorwaarden en de procedure?  Download dan de submission toolkit voor de oproepen:

Over ELBE EuroCluster of Blue Energy

ELBE EuroCluster of Blue Energy verenigt acht toonaangevende Europese clusters in offshore hernieuwbare energie die samen bijna 1.000 bedrijven en R&D-organisaties vertegenwoordigen. Het hoofddoel van de cluster is kmo's ondersteunen bij hun ontwikkeling op vlak van innovatie, internationalisering, netwerken en opleiding.

ELBE logo map

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.