CoastBusters: een unieke testlocatie voor onze kust

Om onze kusten op een duurzamere manier te beschermen, halen we in toenemende mate inspiratie uit de natuur. Dat noemen we nature-based solutions. Het CoastBusters-programma speelt sinds 2017 een voortrekkersrol in deze trend.
Nieuws
21 november 2022
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Het Coastbusters 2.0-project zet in op de ontwikkeling van biogene riffen in de kustzone met behulp van technieken die in de aquacultuursector gebruikt worden. Deze biogene riffen beschermen onze kustzone door erosie te beperken en de lokale zeebodem te stabiliseren.

Bovendien dragen deze riffen bij aan een verhoogde biodiversiteit, en ze leveren ook bijkomende ecosysteemdiensten (waterkwaliteitregulatie, voedsel en broedkamer voor vissen, en koolstofcaptatie) voor onze Noordzeekust.

Monitoring

Een belangrijk onderdeel van het lopende onderzoeksproject is gericht op een slimme, innovatieve en intensieve monitoring. Vanuit het wetenschappelijk meetprogramma worden de complexe ecologische processen in beeld gebracht.

Bij deze nature-based solution is de monitoring er ook op gericht om het initiële ontwerp voortdurend te observeren, te evalueren, te onderhouden en te optimaliseren. Daarbij wordt een beroep gedaan op zowel standaard als nieuwe, innovatieve meettechnieken.

Op deze manier proberen de wetenschappelijke én de industriële de partners – elk vanuit hun eigen perspectief - een geïntegreerd beeld te ontwikkelen van de meest kostenefficiënte methoden om biogene riffen op een optimale manier te monitoren en operationeel te houden.

Achtergrond

Coastbusters 2.0 is een project dat gefaciliteerd wordt door De Blauwe Cluster. De partners in het project zijn Dredging International, Jan De Nul, Sioen Industries, ILVO en VLIZ. Het project kan rekenen op financiële ondersteuning van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Het project en zijn succesvolle pilootstudie voor de kust van De Panne werden al op meerdere internationale conferenties met veel enthousiasme voorgesteld en onthaald.

Resultaten

Sinds de start van het project zijn al heel wat metingen gebeurd, en een groot deel daarvan werd ondertussen al ten gronde geanalyseerd. Dat heeft geleid tot meerdere wetenschappelijke publicaties. Hieronder vind je een korte toelichting van twee van die publicaties.

Een biologische evaluatie van een aquacultuurtechniek als natuurgebaseerde oplossing

In deze studie zijn verschillende biologische aspecten van de Nature-based Solution (NbS)-opstelling onderzocht: de geschiktheid van de opstelling als geheel, de verspreiding van biofouling organismen op de installatie en de spatio-temporele evolutie van het mosselrif en de impact daarvan op de onderliggende benthische gemeenschappen.

De aquacultuurinstallatie herbergde verschillende mosseldichtheden en afmetingen, wat mogelijk een verschillend effect heeft op het onderliggende mosselrif. Het effect van de NbS-opstelling op de macrofaunale gemeenschappen bleef gering gedurende de studieperiode.

Deze studie toont de toepassing van een mossel longline aquacultuur techniek om een subtidaal mosselrif te creëren in een omgeving met zacht sediment.

Verdiep je in bovenstaande studie.

Onderzoek naar de larvale vestiging op kunstmatige substraten voor bodemstabilisatie

Aan de laagwaterlijn bekijkt men om de vestiging van de ecosysteemingenieur Lanice conchilega (Pallas, 1766), die de sedimentbodem stabiliseert, te bevorderen als een mogelijke Nature-based Solution (NbS).

Om de vestiging van larven door kunstmatige substraten in het veld te verbeteren, zijn efficiënte methoden nodig om een breed scala van kunstmatige substraten te screenen en te meten hoe zij van invloed zijn op stromingen en de vestiging van deze larven.

In deze studie beschrijft men de ontwikkeling van innovatieve methoden voor het screenen van kunstmatige substraten met behulp van een geoptimaliseerd recirculerend aquacultuursysteem (RAS). Van de acht geëvalueerde substraten bleek er één de vestiging van L. conchilega aanzienlijk te bevorderen.

De resultaten van deze studie tonen aan dat gecontroleerde laboratoriumomstandigheden, in combinatie met innovatieve methoden een succesvolle screening van een aantal substraten in korte tijd mogelijk maken.

Verdiep je in bovenstaande studie.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.