De digitalisering en nieuwe digitale technologieën zullen in de nabije toekomst een belangrijke impact hebben op ons economische bestel. Dat geldt zeker voor de oceaaneconomie, aangezien digitalisering onder andere kansen biedt voor slimme monitoring en betere coördinatie van activiteiten in de Noordzee.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een samenwerkingsverband tussen 39 landen, erkent het belang van verdere digitalisering voor de economie. Er wordt dan ook sterk ingezet op een bredere strategie voor digitale innovatie.

De Ocean Economy Group is een onderdeel van de OESO dat informatie ter beschikking stelt om tot een beter onderzoeks- en innovatiebeleid voor duurzaam oceaanbeheer te komen. Binnen dit kader heeft men begin mei een nieuwe beleidsnota rond digitalisering in de oceaaneconomie gelanceerd.

Onder de titel 'A new era of digitalisation for ocean sustainability? Prospects, benefits, challenges' gaat de nota dieper in op recente en aankomende digitale technologieën die de duurzaamheid van de oceaan kunnen helpen bevorderen. De focus ligt hierbij vooral op het observeren van de oceaan. 

Inspiratie

Interessant om weten is dat de beleidsnota eigenlijk in aanzienlijke mate geïnspireerd is op een workshop die De Blauwe Cluster en het VLIZ samen met de OESO in 2019 organiseerden rond het thema 'Digital Technologies in the Ocean Economy: Exploring the Future’.

Die workshop vond op 20 november 2019 plaats in Brussel binnen het kader van G-STIC 2019 en focuste in het bijzonder op de mogelijke toepassingen van digitale technologieën die op dat moment op stapel stonden.

Over G-STIC

G-STIC (Global Sustainable Technology & Innovation Community) organiseert jaarlijks een reeks internationale conferenties rond technologische innovaties die kunnen helpen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te realiseren. Deze reeks van conferenties wordt in 2021 voor de vijfde keer georganiseerd. 

De Blauwe Cluster werkt graag mee aan dit duurzaamheidsinitiatief en staat in voor het 'Oceans'-gedeelte. Sinds vorig jaar reikt De Blauwe Cluster tijdens het event ook de Blue Innovation Awards uit. Deze awards zijn een bekroning voor duurzame en vernieuwende projecten van bedrijven, organisaties en overheden in Vlaanderen. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.