Duurzame Blauwe Economie belangrijk thema bij eMSP NBSR

De openingsconferentie van het project eMSP NBSR op 22 februari kon rekenen op meer dan 150 enthousiaste deelnemers uit Europa en daarbuiten. Tijdens het event kwamen de diverse onderwerpen van het project aan bod. Een duurzame blauwe economie werd door het gros van de aanwezigen als het belangrijkste thema beschouwd.
Nieuws
24 april 2022
Delen
LinkedInTwitterFacebook

eMSP NBSR is een Europees project dat inzet op een betere maritieme ruimtelijke planning. Samen met Community of Practice Noordzee uit Nederland leidt De Blauwe Cluster het thema Duurzame blauwe economie binnen dit project.

Tijdens het openingsevent coördineerde De Blauwe Cluster een druk bijgewoonde discussiegroep rond dit thema. De belangrijkste conclusies van deze discussiegroep zijn:

  • duurzame blauwe economie betekent dat bestaande activiteiten verduurzaamd worden en dat nieuwe innovatieve activiteiten enkel ontwikkeld mogen worden als ze duurzaam zijn.
  • op basis van concrete voorbeelden uit de industrie moeten er aanbevelingen geformuleerd worden over hoe mariene ruimtelijke planning de duurzame blauwe economie kan stimuleren. .

Daarnaast zal men in het kader van dit project een antwoord proberen te formuleren op onderstaande vragen:

  • Hoe kan je zoveel mogelijk ruimte voorzien voor duurzame economische activiteiten en terzelfdertijd de positieve effecten op het ecosysteem maximaliseren?
  • Hoe kan de duurzame blauwe economie een significante bijdrage leveren om de uitdagingen rond de klimaatverandering aan te gaan?
Algemene voorstelling van het project

Drempels

Tijdens een levendige discussie werden ook een aantal drempels voor de ontwikkeling van een duurzame blauwe economie geformuleerd. De belangrijkste hiervan waren:

  • Het kwantificeren van positieve en negatieve effecten op het mariene milieu;
  • De complexiteit van de regelgeving en vergunningsprocedures.

Verder is het spanningsveld tussen de zogenaamde grote doelstellingen (zoals milieudoelen, klimaatdoelen en economische doelen) bijzonder groot. Als je een bepaalde doelstelling realiseert, bestaat het risico dat je een andere doelstelling niet langer kan realiseren. Daar ligt een belangrijk potentieel discussiethema.

Community of Practice

Het is de bedoeling om een ‘praktijkgemeenschap’ (Community of Practice) op te bouwen rond het thema 'duurzame blauwe economie'. De focus ligt daarbij op hernieuwbare energie, duurzame voedselproductie, natuur en multi-use. De geografische afbakening is de Noordzee en de Baltische Zee.

Dit gebeurt door een intensief traject met uitwisselingen van ideeën. Er worden vier grote fysieke bijeenkomsten gepland. De eerste is gepland op 22 maart in Brussel en gaat over duurzame voedselproductie. Het is een gesloten meeting, maar bij interesse kan je altijd contact met ons opnemen.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.